Silvia’s Advice

Silvia’s Advice is een advies en samenwerkingsbureau dat ervoor zorgt dat de juiste zorg bij de juiste zorgverlener(s) terecht komt, voor snelle en efficiënte hulp.

Silvia’s Advice is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse brandende hulpvragen en ervaringen vanuit de zorgzoeker (individu/bedrijf), als ook vanuit de zorgverlener.

Silvia's Advice adviseert en ondersteunt in de samenwerking met bedrijven. Preventieve en/of oplossingsgerichte programma's welke betrekking hebben op de werkgever en/of  werknemer.

Silvia’s Advice is een initiatief van Silvia Molendijk en professioneel ontwikkelt door samenwerking met gespecialiseerde, gemotiveerde en ervaren gecertificeerde medewerkers.

Silvia’s Advice behoort tot het hoge segment in advisering, bemiddeling, samenwerking en dienstverlening. Persoonlijkheid, vertrouwen, kennis en kwaliteit staan voorop.

Sil2Hoe is Silvia’s Advice ontstaan?
Tijdens mijn jarenlange reis door de wereld van de reguliere en complementaire geneeskunde, heb ik enorm veel gezien, gehoord, geleerd en ervaren. Het starten van mijn eigen praktijk SoulGuard, later MediTraject geworden, het multi- disciplinair centrum ZorgPlaza en het adviseren en ondersteunen van vele differentiaties aan zorgzoekers en zorgverleners, hebben mijn inzicht en kennis verrijkt. De directe contacten met vele instanties, zorgcentra, laboratoria, vormen van diagnostiek en diverse bedrijven, hebben ertoe geleid dat er een sterk verlangen is ontstaan. Een verlangen om mensen en diensten te koppelen en zodoende een samenwerking tot stand te brengen. Verschillende specialisaties van zorgverleners signaleren en gebruiken, waardoor er zorg op maat geboden kan worden. Het concept voor Silvia’s Advice was geboren. Het concept is verder uitgewerkt en naast individuele zorg bieden we ook zorg aan medewerkers binnen een bedrijf.

Ik wil u persoonlijk uitnodigen om samen met mij en alle participanten een nieuwe, waardevolle, maar vooral kwalitatief hoge bijdrage te leveren aan de visie en de denkwijze van Silvia’s Advice:

'Samen is meer dan alleen'
Samen willen we vertrouwen neerzetten. Vertrouwen in de geneeskunde, zorg, kennis en kwaliteit. Maar vooral vertrouwen in elkaar. Voor de zorgzoeker een betrouwbare bron, waar serieus wordt ingegaan op de hulpvraag en waar kennis en ervaring worden gedeeld. Voor de zorgverlener een oase aan herkenning, samenwerking, ondersteuning en motivatie. Kortom een ontmoetingsplaats waar men elkaar mag helpen en adviseren, om zodoende te bouwen aan goede complete gezondheidszorg en het stimuleren van positieve zorgverlening.

Warme groet,

Silvia
General Director