AVG-proof

De Europese privacyverordening ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) behelst de bescherming van Europese staatsburgers inzake de verwerking van persoonsgegevens. De AVG wordt 25 mei 2018 van kracht. Dit betekent dat iedere partij die persoonsgegevens verwerkt, moet voldoen aan de AVG wetgeving.

Als geen ander weten wij van Silvia's Advice, dat het ons vaak als zorgverlener en zorgpraktijk ontbreekt aan tijd en aandacht om de juiste aanbieder voor een opdracht te zoeken en vinden. Voor zoiets belangrijks als het wettelijk verwerken van persoonsgegevens, willen we ook daadwerkelijk een veilig en NEN goedgekeurd verwerkingssysteem. Je kunt niet meer volstaan met een gebruikersnaam en wachtwoord in deze zelf gecreëerd om een bestand op te slaan.

Binnen MediTraject werk ik al vele jaren met i-Clinic. Een programma wat gemaakt is door Bedrijfsautomatisering Holland uit Gorinchem. Zij inmiddels 36 jaar werkzaam in de medische informatica en een vaak gevraagde gast aan tafel bij de NEN in Delft. De NEN is het normeringsinstituut voor alle NEN en ISO normeringen in Nederland, waar ook deels de wet AVG vandaan komt.

Als geen ander weet Bedrijfsautomatisering Holland met zijn ervaring en deskundigheid de regelgeving toe te passen in eenvoudige handelingen voor ons als zorgverlener. Hierdoor voldoet het i-Clinic praktijk management systeem volledig aan het gestelde in de wet AVG en support is altijd gratis beschikbaar.

Bedrijfsautomatisering Holland is meermaals onderscheiden voor haar creaties. Samen met mijn vele collega’s hebben ook wij inspraak in hoe i-Clinic zich verder ontwikkelt.

Praktijkmanagement valt en staat met het hebben van een juist gevuld patientenbestand. Naast de NAW gegevens worden in  i-Clinic zaken vastgelegd als telefoonnummers, BSN nummers, tot en met een pasfoto voor de herkenning, voorafgaand aan de behandeling. Ook alle informatie om te kunnen declareren, zoals de gegevens van de verzekeraar en het inschrijfnummer, treft u hier ordelijk bijeen. Per patiënt kan worden aangegeven of hij/zij mailings, nieuwsbrieven en/of sms herinneringen voor de afspraken wenst te ontvangen. Voor het kunnen sturen van brieven aan de huisarts, tandarts of verzekeraar wordt ook, per patiënt ingesteld of daar toestemming voor is gegeven. Om dwarsdoorsnedes te kunnen maken, worden de patiënten, in zelf te definieren, marketing en beroepsgroepen gecatagoriseerd.

Het patientendossier van i-Clinic is multidisciplinair van opzet, waardoor u kunt kiezen welke van de 15 beschikbare modules u wenst te gebruiken voor uw dossiers. In de anamnese module kunt u, op de zelf te kiezen afbeelding, aantekenen waar de klachten zich bevinden. Door een regel tekst aan te klikken wordt de inhoud overgenomen in het actuele dossier. Makkelijker kan niet! Door het digitaal vastleggen van behandelinformatie worden analyses naar effectiviteit inzichtelijk. De zelf te nemen foto’s (tongfoto’s, rontgenfoto’s, thermografieopnames) completeren uw digitale dossier en vereenvoudigen de voorbereiding voor een vervolgconsult. Door in dezelfde branche met gelijke coderingen te kunnen werken onstaat tevens de mogelijkheid om, niet herleidbaar naar een patient, uw praktijk te ‘meten’.

U kunt uw aantekeningen schrijven en op een later tijdstip inscannen als u het vervelend vindt om tijdens het gesprek de computer te bedienen. Ook externe documenten (ongeacht het format) kunnen aan het dossier worden toegevoegd. Zelfs aan een notitiefunctie met inplanbare vervolgacties is gedacht. Uw gegevens worden gecodeerd opgeslagen en zijn beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Tevens bepaalt de, zelf instelbare, autorisatie wie de gegevens mag inzien. Hiermee voldoet u volledig aan de wet!

I-Clinic is tevens de intelligente oplossing voor grotere centra's en overige gezondheidsorganisaties.

Wil je meer lezen over i-Clinic download je hier de brochure of ga je naar de website door hier te klikken.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen via onderstaand contactformulier of naar:
info@i-clinic.eu

Naam (verplicht)

Praktijk (verplicht)

Email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Website (verplicht)

Ik wil meer i-Clinic informatie over

Ik wil een kennismakingsdag i-Clinc bijwonen incl. lunch € 49,95

Ik wil een trainingsdag i-Clinic algemeen bijwonen incl. lunch € 59,95

Ik wil een trainingsdag i-Clinic boekhouden bijwonen incl. lunch € 75,00

Informatie en Trainingsdagen i-Clinic het liefst op:

Toevoegen aan het bericht