Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor een ieder die deze website bekijkt, raadpleegt en er gebruik van maakt, in welke vorm dan ook!

Met betrekking tot het verstrekken van adviezen:

Silvia’s Advice streeft ernaar de zorgzoeker de juiste zorgverlener te adviseren. Adviseren betekent, dat de zorgzoeker bij machte is/moet kunnen zijn om dit advies aan te nemen of te weigeren.

Silvia’s Advice neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het vervolg/opvolgen van een advies. Door een goede screening van de zorgverleners, gaan we er vanuit  dat deze aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, waardoor men door de regel  heen genomen automatisch onder het tuchtrecht valt. De complementair werkende arts hanteert dezelfde rechten en plichten als de reguliere arts.

Silvia’s Advice is niet aansprakelijk voor het handelen van, dan wel het behandelen door de bij ons aangesloten zorgverleners.

Na een screening kunnen zorgverleners, instanties, laboratoria, opleidingsinstituten en health compagnies desbetreffende specialisaties via Silvia’s Advice aanbieden. Daarbij de mogelijkheid om nieuws en activiteiten te delen met elkaar en met de zorgzoeker. Het geplaatste nieuws en de activiteiten worden zo goed mogelijk bewaakt en gecontroleerd. Bij twijfel wordt er contact opgenomen en kan na intern overleg besloten worden tot verwijdering. Ondanks de zorgvuldige behandeling en controle van plaatsingen op de website, zowel in het vrij toegankelijke gedeelte als onder de inlogcode, zal Silvia’s Advice geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen.

Silvia’s Advice is niet aansprakelijk voor het plaatsen van artikelen, reclame, aankondigen door de bij ons aangesloten zorgverleners en de daar uit voortkomende (re)acties, verloop en processen.

Met betrekking tot het plaatsen van reviews:

Reactie plaatsen? De volgende regels gelden:

We willen graag weten wat er bij onze gebruikers leeft. Welke ervaring(en) u wilt delen over de diensten en activiteiten die aangeboden worden op www.silviasadvice.com.
Op deze site en onze social media kanalen kunt u reageren op berichten.

Dit zijn onze regels:

Afbeeldingen en het gebruik van foto's
Gebruik geen afbeeldingen die aanstoot kunnen geven.
De redactie behoudt zich het recht voor afbeeldingen te verwijderen.

Taalgebruik netjes en zakelijk
Houd het netjes. Berichten met vulgair of obsceen taalgebruik, of dicriminerende            uitlatingen worden niet getolereerd. De redactie behoudt zich het recht voor berichten te verwijderen. Blijf to the point, houd het zakelijk. Probeer je boodschap kort maar krachtig te verwoorden. Ga niet onnodig veel berichten posten.

Nabootsing van identiteit                                                                                      
Het aannemen van een andere identiteit dan in werkelijkheid is niet toegestaan.

Niet vermelden
Meld geen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardnummers, nummers van rijbewijzen en andere legitimatiebewijzen of andere informatie die niet algemeen toegankelijk is.
Plaats geen materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht.
Profielen mogen niet worden gebruikt voor illegale activiteiten. De redactie behoudt  zich het recht voor profielen te blokkeren of te verwijderen, en zal eventueel de politie inschakelen.
Advertenties, commerciële of promotionele berichten, links, productadvertenties, 'junk mail' of 'spam' zijn niet toegestaan.

Er mogen geen gezondheidsclaims geplaatst worden!
De overdracht van malware en virussen is verboden. Kwaadaardige scripts en wachtwoordphishing zijn ook niet toegestaan.

Misbruik melden
Als u vermoedt dat iemand deze regels overtreedt, stuur een mailtje naar info@silviasadvice.com. Vermeld dan de (nick)naam en het bericht waarom het gaat.

E-mail nieuwsbrieven
Silvia’s Advice kan je e-mailadres gebruiken voor bijvoorbeeld het versturen van e-mailnieuwsbrieven met informatie zorgnieuws en zorgactiviteiten. Mocht u deze niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich altijd in de nieuwsbrief afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrieven.

Tevens worden de Algemene Voorwaarden beschreven onder CNHS gehanteerd.
www.naturohealthservice.com
Tevens wordt Disclaimer en Privacy Policy beschreven onder CNHS gehanteerd.
www.naturohealthservice.com