Particulieren

Particulieren

Het in kaart brengen van magneetvelden
Magneetvelden ontstaan door travo’s en elektriciteitskabels die veel stroom transporteren. Deze velden zorgen ervoor dat bloedcellen aan elkaar klonteren en stapelen, waardoor ze niet voldoende zuurstof kunnen vervoeren. De magneetvelden worden door metingen grafisch in kaart gebracht, door middel van speciaal ontwikkelde grafische programma’s.

U ziet een aantal grafische weergaven van situaties waarin wij gemeten hebben en afscherming advies hebben doorgevoerd:

Woonhuis en leefomgeving
Een bouwbioloog meet, analyseert en beoordeelt uw woonhuis en geeft advies voor verbeteringen, aanpassing en kan deze veranderingen ook voor u uitvoeren.
De metingen vinden plaats volgens verschillende standaarden binnen de bouw biologische meettechniek (SBM):

A1 – Elektrische wisselvelden
A2 – Magnetische wisselvelden
A3 – Elektromagnetische golven (hf)
A4 – Statische elektrische velden
A5 – Aardmagnetisch veld
A6 – Radioactiviteit
A7 – Geologische storingen Testen van de aarding etc.

Elektrosmog; overal aanwezig  
Tegenwoordig is de moderne techniek niet meer uit onze woon- en werk omgeving weg te denken. Waar men vroeger aan een 6 Ampère zekering in een woonhuis voor een lamp per kamer genoeg had, ziet men nu een meterkast met meerdere groepen. Een hele batterij van 16 Ampère zekeringen moet het systeem tegen overbelasting beschermen. Het zou niet meer weg te denken zijn, maar de gevolgen mogen zeker serieus genomen worden. Het doet iets met onze totale gezondheid.

Wat heeft elektro magnetische straling?:

- elektrische apparaten; in hoge mate en mindere mate (ligt aan het apparaat)
- draadloze apparaten;  DECT- telefoons, alarminstallaties, W-lan, WI-FI, toetsenbord,
draadloze muis, etc. Deze geven hoogfrequentievelden.

Het blootstaan aan magnetische velden zorgt voor een zware belasting van ons afweersysteem en kan op den duur voor allerlei vervelende klachten zorgen.
Dit noemt men Elektrosmog belasting.

Slaapkamer  
De belangrijkste plek in het huis is de slaapkamer, hier moet de mens regenereren en zijn overdag opgedane schade herstellen. Dit moet zonder storing in totale ontspanning plaatsvinden, zodat we uitgerust aan een nieuwe dag kunnen beginnen.

Waarom bouwen we onze slaapkamers dan vol met elektronische apparatuur die de omgeving vervuilt met elektrische en magnetische velden, die onze slaap en daarmee ons herstel storen?