Bedrijven

Bedrijven

Hoog ziekteverzuim? Bouwbiologisch onderzoek biedt een oplossing. Veel ondernemers signaleren binnen hun bedrijf verzuim met een onduidelijke oorzaak.

Een bouwbiologisch bureau onderzoekt de werkplekken op storende factoren voor de gezondheid. Zij brengt met geavanceerde meet apparatuur grafisch in kaart waar het lichaam door straling (elektrische, magnetische en hoogfrequente velden) beïnvloed wordt. En waardoor een medewerker klachten als RSI, burn-out of onverklaarbare vermoeidheid kan ontwikkelen. Daarnaast meet en controleert het bouwbiologisch bureau de luchtkwaliteit op chemische stoffen en schimmels. Een gedetailleerd rapport geeft weer hoe en waar de belastingen zich bevinden. Er wordt een advies uitgebracht en door opvolging kan het werkklimaat geoptimaliseerd worden. Door een gezondere werkomgeving te creëren zullen betere prestaties niet uitblijven en het verzuim zal beperken.

Samen met een bedrijfsarts die op de hoogte is van deze werkmethoden kan uw werknemer begeleid worden. We zoeken uit wat de oorzaak van zijn/haar probleem is. Daarbij wordt niet alleen onderzoek gedaan naar de storende factoren op de werkplek, maar bij instemming van de werknemer bekijken we ook de thuissituatie. Daar wordt onderzoek gedaan op de lange tijdsverblijfsplekken naar storende factoren die de gezondheid van de werknemer en zijn gezin negatief beïnvloeden. Daarnaast kan een bouwbiologisch bureau samen met de bedrijfsarts een speciale zeer effectieve therapie/behandelmethode inzetten die in overeenstemming is met de in de leefomgeving/werk/thuissituatie gevonden oorzaken. Het is in ieders belang dat de werknemer snel weer gezond is en met plezier in zijn werk de productie en efficiëntie kan verhogen.

Het in kaart brengen van magneetvelden
De magneetvelden ontstaan door elektriciteitskabels en trafo's die veel stroom transporteren. Deze velden worden door metingen grafisch in kaart gebracht, door middel van speciaal ontwikkelde grafische programma's. Magneetvelden zorgen ervoor dat bloedcellen aan elkaar klonteren en stapelen, waardoor ze niet voldoende zuurstof kunnen vervoeren. Hieronder een aantal grafische weergaven van situaties waarin er gemeten kan worden en waarop een goed advies wordt afgegeven.