Doelstelling

De doelstelling van Silvia’s Advice is tevens onze visie:
Samen is meer dan alleen! Zorg op maat.


Silvia’s Advice
ondersteunt en stimuleert de samenwerking tussen reguliere en complementaire, ofwel alternatieve geneeskunde en zorg. Silvia's Advice verstrekt advies en wordt hierin ondersteund door vele participanten uit verschillende zorgsectoren. Hierdoor wordt er zorg op maat gecreëerd, waardoor er meer kansen zijn op een hoger genezings- en herstel percentage.

Silvia’s Advice speelt een adviserende rol bij het kiezen van de juiste zorgverlener, die past bij een genezings – of revalidatieproces. In de dagelijkse praktijk blijkt er regelmatig een verkeerde keuze te worden gemaakt qua zorgverlener. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat een vastgestelde diagnose een complexe benadering vereist. Dit omdat in veel gevallen de diagnose is gebaseerd op de uitkomst van een onderzoek of een voortvloeisel is uit vele klachten, maar er eigenlijk te weinig wordt gezocht naar de oorzaak. Waar komt deze ziekte c.q. klacht vandaan? Hoe is het gekomen? Kortom; Wat is de oorzaak? Waar is het probleem in zijn beginsel begonnen?

Als we op deze vraag een antwoord zouden kunnen vinden, is het misschien mogelijk om de ziekte en/of klachten bij hun oorsprong aan te pakken en de verdere behandeling daarop af te stemmen. Een uitdaging, die zorgverleners uit de complementaire zorg, elke dag aangaan. Dit maakt ze tot creatieve, inzichtelijke en oplossingsgerichte behandelaars. Die in staat zijn om verschillende componenten samen te voegen tot één geheel om de juiste zorg op maat te bieden. De doelstelling van Silvia’s Advice is om het samenwerken met en tussen mensen te motiveren. Daardoor ontstaat er zorg op maat.

Silvia’s Advice streeft ernaar de zorgzoeker de juiste zorgverlener te adviseren. Dat neemt niet weg, dat de zorgzoeker bij machte moet kunnen zijn om dit advies aan te nemen of te weigeren.

Silvia’s Advice neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het vervolg/opvolgen van een advies. Door een goede screening van onze zorgverleners, gaan we er vanuit dat de zorgverleners aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, waardoor men door de regel heen genomen automatisch onder het tuchtrecht valt. De bij Silvia's Advice aangesloten artsen hanteren dezelfde rechten en plichten als de reguliere artsen.*

*Silvia’s Advice neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het handelen van, dan wel het behandelen door de bij ons aangesloten behandelaars c.q. zorgverleners.