Constructie Silvia’s Advice

Het concept Silvia’s Advice bestaat in principe uit 2 gebieden >
Het gebied van de zorgzoeker en het gebied van de zorgverlener.

Daarom vindt u op deze website een gedeelte wat gericht is op de zorgzoeker en een gedeelte waar zorgverleners elkaar ontmoeten en samenwerken. Omdat bepaalde beroeps gerelateerde informatie niet “open” op een site geplaats mag worden, werken de zorgverleners altijd onder een inlogcode. Zorgverleners mogen met toestemming en uiteraard gecontroleerd, nieuws en activiteiten plaatsen voor de zorgzoeker. Dit wordt dan vermeld onder de tab Zorgzoeker/Nieuws of Activiteit en is zichtbaar voor elke bezoeker. Onderling kunnen zorgverleners ook nieuws en activiteiten uitwisselen, deze worden geplaats onder de inlogcode. Tevens worden laboratoria, opleidingsinstituten en health companies waarmee samengewerkt kan worden door de zorgverlener, ook onder de inlogcode geplaatst. Dit is besloten, naar aanleiding van de nieuwe wetgeving met betrekking tot de gezondheidsclaims.

De constructie van Silvia’s Advice bevordert het in elkaar overvloeien van de gebieden van de zorgzoeker en de zorgverlener. De zorgverlener verdiept zich in de interesse en hulpvraag van de zorgzoeker en de zorgzoeker wordt meegenomen in de wereld van de zorgverlener. Hierdoor ontstaat er begrip, vertrouwen en bovenal het verbeteren van kennis en het weten van zaken en feiten, die eigenlijk voorheen specifiek waren voor één van beide gebieden. Door dit proces komen we tot het doel van Silvia's Advice:

 Samenwerken en het bieden van zorg op maat.