Voor wie is Silvia’s Advice

Zorgzoeker (individu & bedrijf)
Silvia’s Advice is bedoeld voor een ieder die zich wil laten adviseren over de verschillende manieren van complementaire zorg. Men noemt deze zorg ook wel alternatieve zorg of alternatieve geneeswijzen. Een aantal van deze geneeswijzen en/of zorg, staan vermeldt onder het menu behandelvormen. Voor bedrijven als zorgzoeker, wordt een specifiek concept aangeboden, zowel voor de werkgever als de werknemer. Daarnaast is er voor een ieder de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van nieuws en activiteiten, aanvullend op de reguliere benadering, doordat deze met de bezoeker gedeeld wordt.

Zorgverlener 
Silvia’s Advice is bedoeld voor de HBO of Universitair geschoolde zorgverlener en de eerstelijns complementaire zorgverlener, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en tevens is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Na een gedegen screening kan men desbetreffende specialisme via Silvia’s Advice aanbieden en is er de mogelijkheid om nieuws en activiteiten te delen met elkaar en met de zorgzoeker.

Onder het menu constructie Silvia's Advice vindt u meer informatie over de manier waarop activiteit en nieuws gedeeld zal worden.