Nieuws

Beste zorgverlener,

Omdat u als zorgverlener regelmatig in aanraking komt met interessante zaken, zal op dit gedeelte van www.silviasadvice.com de gelegenheid worden gegeven om deze met uw collega’s te delen. Naast een aanvulling op de reguliere benadering, kan ook een andere theorie tot de mogelijkheden behoren. Wilt u waken voor ‘meningsuitingen’ en zoveel mogelijk evidence- based* en science plaatsen? Dit past bij de doelstelling van Silvia’s Advice; hoge kwaliteit in zorg en betrouwbaarheid.

*Evidence-based practice (EBP) is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid (Wikipedia).

Suppletie liever vóór het sporten
19 september 2013

Personen die intensief sporten, doen er verstandig aan vóór het sporten hun supplement met calcium en vitamine D te nemen. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens het jaarcongres van de Endocrine Society.
De onderzoekers bekeken of sporten leidde tot een afname van de calciumconcentratie in het bloed. Een afname van de calciumspiegel wordt in verband gebracht met een vermindering van de botmassa. Het bleek dat de calciumspiegel minder sterk daalde bij sporters die van tevoren een supplement met calcium en vitamine D slikten. Bij sporters die het supplement erna innamen nam de calciumspiegel sterker af onder invloed van de inspanning. De resultaten zijn vooral van belang voor personen die intensief sport beoefenen en veel calcium verliezen door zweten. Suppletie vóór sporten kan de bloedspiegel van dit mineraal constanter houden. Wat het effect ervan op de botmassa is, moet nog verder onderzocht worden.
95e jaarcongres The Endocrine Society, juni 2013, San Francisco, Verenigde Staten.