Zeeland

lukkie
Familie-en Systeemopstellingen in Dreischor

Vanaf woensdagavond 11 september maandelijks Familie-en Systeemopstellingen in Dreischor. Inloop vanaf 19.00 uur. Start 19.30 uur tot 22.00 uur. Kosten €25 per persoon. Er zijn nog plaatsen vrij. Meer informatie of deelnemen? opstellingen@zeelandnet.nl of 06-12978706

Door middel van een familie- of systeemopstelling kan in korte tijd helderheid worden gekregen in een probleemsituatie en/of een bepaald (levens)vraagstuk waar iemand meer inzicht in wil krijgen. Voor deelname is geen voorkennis nodig, alleen de bereidheid om deel te nemen. Je kunt zelf een vraag inbrengen, maar je kunt ook als representant of toeschouwer aanwezig zijn terwijl iemand anders een vraag in brengt. In een familieopstelling wordt bijv. leden van het geboortegezin (afhankelijk van de inbreng/het thema van de cliënt) van degene voor wie de opstelling wordt gedaan, fysiek in de ruimte opgesteld. Zo kunnen er mensen zijn die - voor de duur van de opstelling - de plek van de vader, moeder, broers en zussen innemen. Ook neemt iemand de plek van de persoon zelf in. Door de opstelling worden patronen en spanningsvelden zichtbaar, zoals die zich binnen families, soms al vele generaties, kunnen voordoen. Duidelijk wordt bijvoorbeeld of een kind de rol van de moeder of vader heeft overgenomen. Door de patronen en spanningsvelden zichtbaar te maken kan de ordening hersteld worden. Herstellen wil zeggen: ieder lid van de familie zijn/haar eigen geboorteplek te(rug) geven. Zo kan de verhouding binnen een familie zich harmoniseren.