A & B

Acupunctuur
Volgens de principes van de traditionele Chinese geneeskunst stroomt ‘qi’ door het lichaam in banen die 'meridianen' genoemd worden. Alle energiemeridianen zijn met elkaar verbonden en komen bij alle organen en de geest uit. Alle acupunten corresponderen met bepaalde lichaamsdelen of –functies. Wanneer de energiestroom verstoord wordt ontstaan er klachten of ziekte. De acupuncturist kan energie stimuleren, afremmen of harmoniseren. Balans in het lichaam kan worden hersteld door bepaalde punten op de meridianen te prikkelen.

Ademhalingstherapie
Een onvolledige ademhaling kan klachten geven door een relatief zuurstofgebrek.  Daarnaast kan het zijn, dat door een eenzijdige ademhaling de natuurlijke massage van de buikorganen ontbreekt doordat het middenrif bij de ademhaling nauwelijks meedoet. Buikademhaling zou ook een gunstige invloed hebben op de hartfunctie en het sympathische zenuwstelsel. Van Dixhoorn ontwikkelde een eigen methode voor adem- en ontspanningstherapie, waarbij hij vooral het accent legt op de samenhang tussen de bewegingen van de wervelkolom en de ademhaling. Hierdoor nemen overspanning en stressklachten af, terwijl de stressbestendigheid toeneemt.

Alexandertechniek
Deze techniek staat voor een praktische en effectieve methode, waarbij we ons bewust worden van onnodige spierspanning en ongewenste houdings- en bewegingspatronen.
Ze richt zich op het verbeteren van afwijkende spiertonus, verbeteren van de totale coördinatie, balans en vrije beweging.  De cliënt leert om zijn gewoontepatronen te herkennen, deze te stoppen en om efficiënter en effectiever gebruik te maken van zichzelf. Hij leert te voorkomen om automatisch volgens zijn gewoonte te reageren op de vele prikkels in het dagelijkse leven. Dit geeft hem meer rust waardoor hij ook gemakkelijker met stress zou kunnen omgaan. De Alexandertechniek richt zich onder andere op een goede relatie tussen nek, hoofd en rug, die van grote invloed is op de coördinatie van het lichaam. Onbewust opgebouwde en tot gewoonte geworden spanningspatronen kunnen de werking van deze relatie verstoren. De techniek zet een bewustwordingsproces in gang, waarbij we terugkeren naar een vrijer en weer organisch functioneren. Klinische onderzoeken hebben een zeker positief effect aangetoond op de ademhaling en beweeglijkheid van ouderen.

Allotherapie
Dit is de benaming voor de reguliere geneeskunde. Deze benaming wordt af en toe gebruikt door de alternatieve therapeuten en artsen.

APS therapie
Deze therapievorm is pijnloos en duurt nauwelijks langer dan een half uur per behandeling. Door het overbrengen van een laagfrequent signaal via de plakelektroden worden de zenuwcellen van energie voorzien, waardoor de communicatie tussen de cellen verbetert, beschadigd weefsel kan herstellen en overige lichaamsprocessen worden geoptimaliseerd. Hierdoor zou er minder pijn, méér energie, versneld herstel, verbeterde slaap, etc. verkregen worden. De ‘nieuwe’ energie krijgt men door het stimuleren van de aanmaak van ATP en het versterken van het verzwakte signaal tussen de lichaamscellen.

Aromatherapie
Net als in de reguliere geneeskunde behandelt aromatherapie ziekten met behulp van onstekings- en virusremmers, anti-mycotica, enz. maar in plaats van synthetische moleculen gebruikt ze vluchtige en aromatische natuurlijke moleculen van bepaalde planten. Alle delen van aromatische planten ( blad, hout, schors, bloem, stengel, enz.) produceren in zeer zwakke hoeveelheden aromatische stoffen. Wat zijn etherische oliën? Etherische oliën zijn vluchtige vloeistoffen die gewonnen worden uit plantendelen door middel van waterdampdestillatie of koude persing. Het product wat hierdoor wordt verkregen bevat niet alleen de etherische bestanddelen van een plant, maar ook alle werkzame eigenschappen van de plant. Hoe werkt aromatherapie? De etherische bestanddelen en de geuren worden via de zenuwcellen in de huid en de neus in ons lichaam opgenomen en doorgestuurd naar het lymbisch systeem in de hersenen. Het lymbisch systeem zou je ons emotionele centrum kunnen noemen. Dit systeem staat weer in verbinding met die delen van de hersenen die de bloeddruk, hartslag, ademhaling, voortplanting en afscheiding van hormonen regelen. Geuren wekken ook herinneringen op; bijvoorbeeld het gevoel van thuiskomen bij de geur van een bepaald gerecht wat je moeder altijd maakte of de parfum van een geliefd persoon.

Ayurveda
Deze hindoe- of Indiaanse geneeskunde is een van de oudste en meest gepraktiseerde gezondheidssystemen ter wereld. Ayurveda betekent ‘kennis van het leven’. Ze omvat de kennis van het leven van de mens, het dier, de plant en de kosmos. Het is een individueel aangepaste geneeswijze. Deze geneeskunde werkt vooral preventief. Daartoe is een groot aantal leefregels, bewegingsoefeningen en voedingsregels ontwikkeld. Ayurveda beschikt over een eigen Materia Medica. Hierin worden de geneesmiddelen gedetailleerd beschreven. Ook de regels voor het plukken, de oogsttijd, de bereiding en de dosering worden nauwkeurig aangegeven. Het is af te raden zelfmedicatie te doen met betrekking tot Ayurvedische remedies. Ze kunnen diep ingrijpen.

Batesmethode
Deze therapie is bedoeld om zichtproblemen te corrigeren middels ooggymnastiek. De Amerikaanse oogarts W. Bates (1860-1931)heeft een reeks oogoefeningen bedacht die tot doel hebben tegelijkertijd de ogen en de blik (dus de hersenen) te ontspannen. Door deze oefeningen zou het zicht verbeteren en de visuele waarnemingen worden verfijnd. Ondanks de aanbeveling van een aantal oogartsen, is het niet raadzaam om zelfstandig bezoeken aan de oogarts of het dragen van een bril na te laten. Het ‘direct in de zon’ kijken, wat soms aangeprezen wordt, moet absoluut geweigerd worden. Dit is zeer gevaarlijk en kan de achterkant van het oog ernstig verbranden.

Bio-elektrische therapie
Bij deze therapie- en diagnostiekvorm wordt er gebruik gemaakt van elektriciteit en elektronica om biologische activiteiten te meten of te beïnvloeden. Diagnostisch -
men gaat op zoek naar punten op het lichaam, die bij ziekte een lagere elektrische weerstand hebben dan hun omgeving. In de therapeutische vorm dient men frequenties/informatie toe, welke het (zelf)genezingsproces activeert.
In de fysiotherapie wordt veel gewerkt met stroomimpulsen en geluidsgolven.
(Zie verder bij; Bio-resonantie therapie en APS therapie).

Bio (neuro) feedback
Deze therapie is er op gericht de controle over het eigen lichaam terug te geven, met inbegrip van de ‘onvrijwillige’ functies, zoals hartritme en temperatuurregulatie. Bij biofeedback wordt gebruikgemaakt van elektronische apparaten om informatie over iemands biologische functies te meten en rapporteren, zoals de hartslag, bloeddruk en spierspanning. Men leert hierdoor te begrijpen waardoor deze functies veranderen en
kan leren hoe deze te reguleren. Biofeedback wordt vaak toegepast bij pijn, stress, slaapproblemen, hoofdpijn en spierblessures.

Biologische therapieën
Bij biologische therapieën worden stoffen gebruikt die van natuurlijke bronnen zijn afgeleid.

Biologische tandheelkunde
Volgens de biologische tandheelkunde staat het gebit in relatie tot het hele lichaam. Afwijkingen in de mond kunnen ontstaan door een chronisch proces elders in het lichaam. Elke tand zou met een orgaan corresponderen. Onstekingsprocessen worden opgespoord en behandeld. Daarnaast kan ook overgevoeligheid voor gebruikte tandheelkundige materialen lichamelijke en geestelijke klachten veroorzaken. Naast de universitaire kennis en de aangeleerde vaardigheden maakt de biologische tandarts ook gebruik van complementaire behandelvormen.

Bio-resonantie therapie (BRT)
Dit is een therapie die ervan uitgaat dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie heeft. Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn. Volgens de beoefenaars van bio-resonantie kan deze verstoring met bio-resonantie-apparaten worden vastgesteld. Afhankelijk van de richting van bio-resonantie kan een verstoring hersteld worden met bio-resonantie-apparatuur, bijvoorbeeld door specifieke trillingen toe te dienen die tegengesteld zijn aan de schadelijke trillingen. Soms wordt dit gedaan in combinatie met een al dan niet homeopathisch medicijn. De verschillende bio-resonantie-apparatuur werkt doorgaans met elektroden die de patiënt vasthoudt of die op specifieke punten op het lichaam worden gezet. Soms wordt de huidweerstand gemeten, soms trillingen. Bio-resonantietherapie is ook bekend onder de namen Moratherapie en BICOM-therapie.

Bloesemtherapie (Bach Remedies)
De bloesemtherapie gebruikt sterk verdunde bloesemtincturen om de emotionele gesteldheid van de mens te beïnvloeden. Het doel is verbetering van het psycho affectieve en relationele leven, bevordering van het gevoel van welzijn, het voorkomen van ziekten en het ondersteunen van de genezing. De Bach Bloesem Remedies werden gecreëerd door Dr. Edward Bach, een Engelse arts, bacterioloog en immunoloog. Zijn filosofie; ‘Zolang als de ziel, het lichaam en de geest in harmonie zijn, zijn we immuun voor ziekte’, was zijn tijd ver vooruit. Dr. Bach heeft de laatste 10 jaar van zijn leven gewijd aan de verkenning en bestudering van 38 vormen van gedrag en emoties, die hij identificeerde als de belangrijkste oorzaken van ons lijden. In de natuur vond hij de bloesems, die deze emoties gunstig beïnvloeden, door ons diep in ons wezen het corresponderende evenwicht laten ervaren. Hij maakte van deze 38 eenvoudige tincturen een verdeling in 7 groepen van emoties. Rescue Remedy wordt het 39e tinctuur genoemd. Deze wordt ingezet bij noodgevallen; bij een toestand van fysieke of psychologische shock. De tincturen kunnen individueel worden samengesteld c.q. afgestemd op de desbetreffende situatie.

Body Stress Release
Deze gezondheidstechniek stimuleert het lichaam om teveel opgebouwde en vastgezette spierspanning (body stress) los te laten. Omdat vastgezette spierspanning een beperkende werking heeft op het zenuwstelsel zal het lichaam steeds minder optimaal functioneren. De BSR therapeut gebruikt de informatie die het lichaam zelf geeft over de aanwezigheid van teveel spierspanning. Body Stress Release heeft als doel het lichaam aan te zetten tot zelfgenezing. Het is de BSR techniek die ervoor zorgt dat dit van nature aanwezige vermogen opnieuw wordt geactiveerd.

Bowen Techniek of Bowentherapie
De techniek is ontwikkeld door Thomas Bowen, een Australische chemicus. Het is een subtiele maar erg krachtige manuele behandelvorm die vaak zeer doeltreffend is bij hele uiteenlopende klachten. Deze therapie verbetert het zelf genezend vermogen van lichaam en geest. Behandelingen zijn vrijwel nooit pijnlijk en veel mensen ervaren een sessie als zeer ontspannend. Op specifieke plaatsen op het lichaam maakt de behandelaar met duim en vingers zachte rolbewegingen over spieren. In feite is het niet te doen om de spier, maar om het bindweefsel, oftewel de fascie daaromheen. De manipulatie zorgt voor een reflex in dit bindweefsel, hiermee wordt het zenuwstelsel geactiveerd.

Brain Stimulating Method De Jong®
B.S.M. - de Jong Therapie is een unieke behandelmethode om het lichaam, het zenuwstelsel en de hersenen te beïnvloeden door middel van bewegingsoefeningen. Deze therapie is gebaseerd op de reguliere fysiologie en neurologie. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende waarnemingsorgaantjes, sensoren, die zich o.a. in de huid, spieren en gewrichten bevinden. Via gerichte prikkeling van deze sensoren kunnen de verschillende delen van het centraal zenuwstelsel beïnvloed en genormaliseerd worden. De B.S.M.- de Jong® Therapie is met name geschikt voor kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek. Te denken valt aan dyslexie, dyscalculie, problemen met concentreren, ADHD, ADD, stoornissen binnen het autistisch spectrum maar ook problematiek zoals niet weerbaar, problemen met slapen en eten.
Naast kinderen hebben ook adolescenten en volwassenen baat bij de therapie.