C & D

CAM Therapy
In Nederland is het begrip CAM-therapie nog vrij nieuw. CAM staat voor Complementary and Alternative Medicine. In de Verenigde Staten is CAM-therapie echter al veel meer in de gezondheidszorg geïntegreerd. De termen CAM en CIM (Complementary Integrative Medicine) worden ook wel door elkaar gebruikt.

CEASE Therapie
De behandeling van autische kinderen en zelfs van volwassenen heeft zich de laatste drie jaar uitgekristalliseerd en heeft de naam CEASE Therapie gekregen, wat staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Stap voor stap worden alle oorzakelijke factoren (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties, ziektes, etc.) ontstoort met de homeopathisch verdunde en gepotentieeerde stoffen die het autisme veroorzaakt hebben. Cease-therapie is een specialisme binnen de klassieke homeopathie. Het is de combinatie van constitutionele homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde en een vorm van homeopathische ontgifting, waarbij de oorzakelijke factoren, die geleid hebben tot de ziekte, stap voor stap worden ontstoord. Het is een ontgiftingsmethode die naast plantaardige middelen en voedingssupplementen van heel specifieke homeopathische middelen gebruik maakt om een lichaam weer in (zijn oude, natuurlijke) balans te brengen. In de praktijk blijken moderne ziektes, waaronder autisme, een stapeling van verschillende oorzaken te zijn. Daarbij denken we aan medicijngebruik, vaccinaties, narcose, drugs, toxische stoffen in de voeding en het milieu, etc. Welke stoffen uit de voeding  en het milieu precies van invloed zijn wordt nog onderzocht. Zeker is dat zware metalen een belangrijke negatieve invloed hebben, zeker op de ontwikkeling van de hersenen van het kind. Verder vindt er onderzoek plaats naar het feit of aspartaam, glutamaat, en weekmakers uit plastics invloed hebben op het ontstaan van autisme. Door middel van Cease-therapie, een vorm van homeopathie die de toxische stoffen met homeopathisch medicijnen ontgift, kan de verstorende werking op de patiënt vaak voor een groot deel of geheel hersteld worden. Deze methode is een Homeopathische Detox therapie. Stap voor stap worden alle mogelijk oorzakelijke factoren (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties, ziektes, etc.) ontgift met homeopathisch middelen, voedingssupplementen, dieet en kruiden.

Celtherapie
Bij celtherapie wordt dierlijk celmateriaal gebruikt om het lichaam in staat te stellen zichzelf te genezen. Ouder wordende of beschadigde organen en weefsels blijken namelijk te herstellen als er celextracten van dezelfde organen en weefsels van dieren worden toegediend. Een reeks hardnekkige slijtageprocessen die bij alle andere behandelingen onomkeerbaar lijken te zijn, kunnen zo toch ten goede worden gekeerd. Celtherapie wordt toegediend in de vorm van injecties.
Serocytotherapie ofwel weefselcytotherapie, is een passieve immuuntherapie die berust op de toepassing van een aantal specifieke weefsel-antilichamen. Deze zijn afkomstig van de sera van gezonde dieren, die regelmatig intervallen infecties met weefsel-antigenen hebben gekregen. Deze therapie werkt regulerend en regenererend.

Celzouttherapie
Celzouten (bijv. van Dr. Schüssler), vullen het tekort aan minerale zouten in de intercellulaire ruimtes aan en ondersteunen daarmee de processen van het lichaam. Ze zijn bereidt op homeopathische basis met het verschil dat de zouten werken van buitenaf door het gebruik ervan door het lichaam te bevorderen. Het minerale zout zorgt ervoor dat het mineraal welke door de voeding is opgenomen, daadwerkelijk gebruikt wordt. Bij mineraaltherapie worden de mineralen zelf afzonderlijk of in combinatie aangevuld. Bij oligotherapie zijn het de spoorelementen.

Cesar-therapie
Deze therapie is gericht op het bewust maken van de houding en vergt een behoorlijke dosis aan inzet en oefening. Men leert de houding te corrigeren met behulp van een spiegel. Door veel te oefenen gaat het aannemen van een bepaalde houding een gewoonte worden. De oefeningen zijn afgestemd op het dagelijks werk. Daarnaast wordt er rekening gehouden met ieders persoonlijke leefomstandigheden. De Cesar therapie is minder statisch dan de Mensendieck- methode en is ritmischer, alhoewel het zijn oorsprong heeft in de Mensendieck- methode.

Chelatietherapie
Het woord chelatie is afgeleid van het Griekse chela (= klauw). Chelatie therapie verwijdert kalkafzetting uit verstopte en vernauwde aderen en is de nabootsing van een natuurlijk proces. Deze therapie heeft zich bewezen als een effectieve, pijnloze en veilige infuustherapie tegen klachten van bloedvatvernauwing. Curatief én preventief en wordt voornamelijk toegepast bij aderverkalking en loodvergiftiging. Inmiddels weten we uit onderzoek dat chelatie ook op talloze andere kwalen een gunstige uitwerking heeft, door de grondige werking in het gehele bloedvatenstelsel. Het chelatiemiddel (EDTA-oplossing) wordt met een infuus ingebracht. Deze oplossing hecht zich aan de kalkdeeltjes en kapselt deze in. De kalkafzetting wordt verwijderd van de aderwanden, spieren en gewrichten. Deze komt in de bloedbaan terecht en wordt afgevoerd via de nieren. Omdat het lichaam altijd een zekere hoeveelheid kalk nodig heeft, komt de bijschildklier in actie. Die zorgt ervoor dat het kalkgehalte in het lichaam weer op peil wordt gebracht. Deze therapie is 100% veilig. Het is aangetoond dat het menselijk lichaam in staat is 50 mg kalk per minuut aan te vullen. Dat is vele malen meer dan met chelatietherapie uit het lichaam wordt verwijderd. Er is bovendien een gunstig bijeffect. Door de chelatietherapie hebben zacht geworden botten de neiging om weer hard te worden, terwijl de stugge slagaderen er juist soepeler door worden.

Chiropractie
Chiropractie is een manuele behandelmethode voor gewrichts- en andere gezondheidsproblemen. Bij chiropraxie wordt de relatie tussen de structuur van de wervelkolom en de functie van het zenuwstelsel cruciaal geacht om de gezondheid te behouden en te herstellen. Wervelkolommanipulatie vormt de belangrijkste methode om dit evenwicht tot stand te brengen.  Anders dan de gewone manuele therapie is chiropractie een holistische manuele therapie. De chiropractie stelt bepaalde ziekten en aandoeningen te kunnen genezen en te kunnen voorkomen. Een goede chiropractor staat open voor de reguliere gezondheidszorg en zal mensen niet snel ontraden zich ook te laten behandelen door een reguliere arts of deskundige. De Chiropractie houdt zich bezig met diagnose, behandeling en preventie van stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten ervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de hele gezondheid in zijn totaliteit.

Christian Science
Een belangrijk onderdeel van de Christian Science vormt de genezing door geestelijke middelen. Centraal staat de ‘God-centered thinking’. De vrees voor ziekte moet worden uitgebannen, want dan kan gezondheid daarvoor in de plaats komen. Het gebed is het middel voor de zieke om tot een dergelijke ommekeer te komen. Mevr. Baker Eddy; ‘Het gebed dat de zondaar bekeert en de zieke geneest, is een absoluut geloof dat alle dingen mogelijk zijn voor God. Mat absoluut geloof wordt hier bedoeld een geestelijk begrijpen van God en een onbaatzuchtige liefde’. Daarnaast heeft het bestuderen en begrijpen van de Bijbel een grote plaats. Men zal zich bewust gaan worden van de oneindige grote liefde die God heeft voor de mens. Als een mens liefde kan ervaren, zal dit genezend werken.

Chromotherapie (kleuren)
De chromo- of kleurentherapie berust op het principe dat kleuren, organen, vitale functies en energie met elkaar in verband staan.  Elke kleur is een lichtgolf met een specifieke lengte, die trilt op een bepaalde frequentie. Volgens de chromotherapie beïnvloeden deze trillingen de cellen en organen. Door de trillingen komt het organisme in actie om een aandoening te verlichten, hetzij door zwakke energie te versterken of de overtollige energie te dempen.

Colonhydrotherapie
Colonhydrotherapie is een therapie waarbij de dikke darm over de gehele lengte met gezuiverd water wordt behandeld. Deze therapie bestaat uit het reinigen van de darm, in de meeste gevallen gecombineerd met een massage van de buik. De techniek, uitgevoerd met de modernste apparatuur, is een veilige methode om ons darmstelsel in een gezonde toestand terug te brengen. Het water komt uit een machine via een canule de darm binnen en wordt zo ook weer afgevoerd. Op deze manier worden afval- rest- en gifstoffen verwijderd. Daarnaast wordt het gezuiverde water, via de dikke darm, in het lichaam opgenomen zodat een totale lichaamsreiniging ontstaat.

Complexhomeopathie
De Klassieke Homeopathie is de zuivere weg volgens Hahnemann en bevat slechts één stof die gebruikt wordt. In de Homeopathie kunnen meerdere stoffen gebruikt worden. Deze wordt ook wel Complexhomeopathie genoemd.

Counseling
Counseling is vooral gebaseerd op luisteren naar het verhaal van de cliënt. De counselor helpt gevoelens onder woorden te brengen. Die gevoelens worden ten alle tijden gerespecteerd. De counselor stelt vragen die meer inzicht geven in de situatie en richt zich op de persoonlijke kwaliteiten om met het probleem om te gaan. Ook kan de counselor ondersteunend zijn bij mogelijke keuzes en beslissingen waar de cliënt voor staat. Counseling is praktische psychologische hulp d.m.v. dialogen. Als u een probleem heeft en er niet meer alleen uit kan komen, helpt een counselor u beter met uw situatie om te gaan of het probleem op te lossen. Omdat een counselor een objectieve buitenstaander is kan hij helpen problemen in het juiste perspectief te zien. Verder helpt de counselor om een eigen plan te ontwikkelen en ondersteunt in het proces van dit plan uitvoeren.

Cranio-Sacraal therapie
Deze therapievorm is ontstaan vanuit de osteopathie. Door de opvallende resultaten en nieuwe technieken, heeft de Cranio-Sacraaltherapie zich ontwikkeld tot een zelfstandige therapievorm. Het Cranio-Sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (Cranium) en wervelkolom tot onder aan je heiligbeen (Sacrum). Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit Cranio Sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed. Zie het als de ademhaling van ons zenuwstel. Bij een gezond persoon is dit ritme door het hele lijf te voelen. Mocht er een verstoring optreden, door ziekte, langdurige spanningen, chronische vermoeidheid, slaapstoornissen etc, kan deze therapie als diagnosemiddel gebruikt worden. Het wordt ervaren als een zachte, niet pijnlijke massage. Ook zonder concrete klachten kan behandeling worden aanbevolen ter bevordering van innerlijke rust en algeheel welbevinden. (tekstdelen zijn afkomstig van cranio-sacraal.org).

Cupping
Cupping is een methode binnen het veld van de acupunctuur. Een glazen stolpje wordt met de opening op de huid geplaatst, op een acupunctuurpunt. Door verwarming van de cup ontstaat er een vacuüm. Het vacuüm pompen heeft natuurlijk effecten op iemands lichaam, zowel aan de buiten als aan de binnenkant. Aan de binnenkant kan het worden gezien als een zeer stevige massage. Daarmee worden niet alleen de spieren, maar ook het bindweefsel (alles wat geen spieren, botten, pezen of organen zijn, maar dus wat alles bij elkaar houdt) meegenomen. Bij een eerste behandeling kan de cupping wat pijnlijk aanvoelen. Het is een pijn, die de therapeut met meer of minder vacuüm kan aanpassen. Cupping wordt ook toegepast bij fysiotherapeuten om de duimen en gewrichten van de therapeut te ontzien.

Detoxen
Detoxen staat voor het ontgiften van je lichaam. Gedurende een kortere of langere periode wordt het voedingspatroon flink gewijzigd. Uitgangspunt van het detoxen is dat het 'standaard' voedingspatroon in Westerse landen niet goed is voor ons lichaam. Koffie, alcohol, koek, snoep, vlees en gluten zijn moeilijk te verteren voor het lichaam, wat allerlei klachten en ziektes in de hand werkt. Behalve overgewicht zou dit voedingspatroon leiden tot maag-, darm- en nierklachten, slaapproblemen, vermoeidheidsklachten, hoofdpijn en meer. Door te detoxen worden alle giftige stoffen die in je cellen zitten opgeslagen op een veilige manier uit je lichaam verwijderd. Detoxen dient een goede voorbereiding. Iemand die zomaar en zonder voorbereidingen aan de slag gaat, zal merken dat het weinig effect heeft, maar dat is eigenlijk nog het minste risico. Wat gevaarlijker is, is dat de vrijgekomen giftige stoffen in je bloedbaan terecht komen en zo je organen en weefsels alsnog kunnen beschadigen, waardoor je jezelf nog minder energiek of zelfs ziek kan gaan voelen. Ook loop je op die manier het risico permanente schade aan te richten in je lichaam. Het advies is om het detoxen te laten begeleiden door deskundigen.

Detox therapie
Detox-therapie is het door middel van een EDTA of Plaquex (Lipo Plaq) infuus verwijderen van zware metaaldeeltjes, zoals lood, cadmium en kwik (oxidanten) en vetplaques uit het lichaam. Het lichaam wordt zo gezuiverd van stoffen die bij een te grote concentratie voor een blokkade (plaque) van bloedvaten verantwoordelijk zijn. Door deze reiniging wordt een groot aantal degeneratieve processen stop gezet en zelfs genezen. Het komt overeen met chelatietherapie.

Diergeneeskunde/Veterinair
Natuurlijk Natuurgeneeskunde voor dieren is te vergelijken met die van de mens. Het gaat niet alleen om de klacht van het dier, maar men probeert ook de oorzaak te achterhalen. Daarnaast is preventief werken ook een onderdeel van de natuurlijke veterinaire geneeskunde. Er wordt veel gewerkt met homeopathie, fytotherapie, gemmotherapie en orthomoleculaire supplementen. Tevens is  osteopathie een veelgebruikte therapie. Daarnaast kunnen er aanpassingen worden gedaan aan het voedingspatroon van het dier.

Diëtiek Orthomoleculair
De gemiddelde Nederlander gebruikt geen evenwichtige voeding. Zelfs als hij dat wel zou doen, dan nog krijgt hij lang niet de aanbevolen hoeveelheid van veel essentiële voedingsstoffen binnen. De berekeningsuitkomsten van de gehaltes voedingsstoffen die dagelijks worden gegeten zijn getoetst aan de Nederlandse voedingsnormen, de zogenaamde Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden (ADH’s). Deze normen houden geen rekening met de volgende, onmiskenbare invloeden op het gehalte aan nutriënten in voedingsmiddelen:
1. De verarming van de huidige landbouw- en veeteeltgronden als gevolg van monoculturen, onvolkomen kunstmestsamenstelling, gebruik van verdelgingsmiddelen, zogenaamd veredeling van zaden e.d., eenzijdige veevoeding, hormoonstimulantia, enz.
2. De vervuiling in voeding en milieu zoals: lichaamsvreemde toevoegingen aan voedsel (E-nummers), kunstvoedingsproducten van de industrie (waarin schadelijke stoffen zoals transvetzuren), straling, uitlaatgassen van het verkeer die op de gewassen komen en zo in de voedingskringloop terecht komen, gifuitstoot van de industrie, enz.
3. Onnatuurlijke bereiding van de voeding (bakken, braden, frituren enz).
4. Onrijp geplukt fruit dat te lang bewaard wordt in koelcellen.
5. Gemanipuleerde voeding en gentechgewassen (momenteel vindt er in zeventien landen verbouwingen van gentechgewassen plaats).
Orthomoleculaire voeding streeft ernaar de lichaamscellen optimale hoeveelheden voedingsstoffen te geven. Deze optimale hoeveelheden liggen veel hoger dan de gestelde ADH’s. De individuele behoefte kan verschillen door erfelijke factoren, milieu-invloeden, werksituaties, stress, de lever die meer nodig heeft om de gifstoffen goed oplosbaar te maken zodat ze kunnen worden uitgescheiden. Om iemands biochemie op een juiste manier te kunnen beoordelen is het noodzakelijk speciale bloedonderzoeken te doen om de nutriënten (vitaminen, mineralen, aminozuren, vetzurenprofiel) te bepalen. Ook kan geadviseerd worden extra voedingsstoffen zoals antioxidanten (vitamine C, bètacaroteen, vitamine A, vitamine E, lycopeen, alfaliponzuur, selenium, zink e.d.), enzymen, vitaminen, mineralen, spoorelementen, aminozuren en vetzuren in tablet, poeder, vloeistof of capsulevorm te nemen als blijkt dat hieraan een tekort is (n.a.v. een bloedonderzoek, slechte voedingsgewoonten, een onbalans van een biochemische proces dat klachten geeft). Er kan ook gekozen worden dit niet door middel van supplementen te doen, maar door middel van verrijkte voedingsrecepturen. Diverse natuurdiëtisten zijn hierin gespecialiseerd. (tekstdelen zijn afkomstig van natuurdietisten.nl)

Dorn-therapie
De Dorn-methode is een zachte wervel en gewrichtsbehandeling. Ze kan gebruikt worden bij ziektes, die direct of indirect samenhangen met de wervelkolom. De methode is vrij van ongewenste bijwerkingen, ongevaarlijk maar zeer werkzaam. Er wordt vooral gekeken of er een lengteverschil is tussen de benen. Hierdoor zou scheefstand van het bekken ontstaan, wat weer voor allerlei pijnklachten kan zorgen. Eventuele afwijkingen worden door middel van zachte druk en oefeningen gecorrigeerd.