H – I – J

Haptonomie
Haptonomie omvat de leer van de tastzin, het gevoel en gevoelsleven. Met gebruik te maken van alle aspecten van de tastzin tracht de haptonomie een fundamentele bijdrage te leveren aan de lichamelijke en geestelijke ontplooiing van de mens. Via de haptonomische methode, waarbij de aanraking een centrale rol speelt, tracht men de mens tot zelfhulp aan te zetten, zodat hij zichzelf weer als goed ervaart en dat bevestigd weet. Haptonomie gaat over de manier waarop je in contact staat met jezelf, je omgeving, en anderen in die omgeving. Wat voel je van jezelf, wat voel je van de ander, wat voel je van je omgeving? En voel je dat eigenlijk wel, ben je je er bewust van? Met We worden bewust gemaakt van de wisselwerking tussen wat er om ons heen gebeurt en hoe ons lijf daarop reageert en ook wat de emotionele uitwerking daarvan is op ons.

Hellerwork
Hellerwork is een krachtig systeem van somatische onderwijs en structurele lichaamswerk, op basis van de onscheidbaarheid van lichaam, geest en ziel. Ze is verwant aan Rolfing, maar als extra heeft Joseph Heller bewegingsonderwijs en bewustwording opgenomen. Body-centered menselijke ontwikkelingsprocessen worden door Hellerwork gecreëerd. Weefselmanipulatie in combinatie met beweging educatie en dialoog van de geest /lichaam-verbinding leidt u naar nieuwe mogelijkheden, zowel fysiek als emotioneel. Hellerwork moedigt aan de verbinding tussen beweging en uitbalanceren van het lichaam te maken. De methode herstelt je lichaam de natuurlijke balans van binnen naar buiten.

Hirudinetherapie
Deze therapie is gebaseerd op een behandelingsmethode met medicinale, speciaal gekweekte bloedzuigers (Hirudo medicinalis). De medicinale bloedzuigers zijn feitelijk niets anders dan minibiologische farmaceutische fabriekjes, die stoffen produceren die
de gezondheidstoestand van het lichaam op een natuurlijke wijze kunnen verbeteren.
Zij produceren, volgens de Hirudologen, een complex van natuurlijke biologisch actieve stoffen, die helpen de gezondheidstoestand van het lichaam op natuurlijke wijze te verbeteren. Hirudo medicinalis verwijderen met uiterste precisie bloed uit het menselijk lichaam door, met hun tandjes in de voorste zuignap, een kleine incisie in de huid te maken. Dan zuigt het dier zich vol om zich vervolgens te laten vallen om de maaltijd te verteren. Het speeksel van de bloedzuiger bevat pijnstillende en verdovende bestanddelen alsook Hirudine, een stof die bloedstolling tegengaat. De beestjes kunnen worden ingezet bij een groot aantal aandoeningen.

Holistische therapieën
Holistische therapieën richten zich op de mens in zijn totaliteit en niet zozeer op een afzonderlijke aandoening (het Griekse ’holos’ betekent ‘geheel’).

Homeopathie
De grondlegger van deze geneeswijze is Samuel Hahnemann (1755 -1843). Hij was arts en scheikundige. In de tweede helft van de achttiende eeuw ontdekte hij een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat diezelfde verschijnselen te genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden. De werking van kinine als medicijn tegen malaria fascineerde hem. Toediening van kinine wekte bij gezonde mensen vergelijkbare symptomen op als bij een malariabesmetting.
Zijn veronderstelling was daarom dat met het gelijkende het gelijke zou kunnen worden genezen: similia similibus curentur. Zonder te weten hoe het werkte begon hij met zijn ontdekking te experimenteren. Hij testte allerlei stoffen op zichzelf, familie en vrienden uit om erachter te komen welke vergiftigingsverschijnselen zij veroorzaakten. Vervolgens vergeleek hij deze vergiftigingsverschijnselen met bekende ziekteverschijnselen, waardoor hij steeds nieuwe medicijnen ontdekte. Om giftige stoffen hun schadelijkheid te ontnemen verdunde hij ze. Daarbij stelde hij vast dat de verdunning niet alleen de bijwerkingen verzwakten, maar ook de werking. Hij kwam op het idee om behalve het verdunnen ook de oplossing te schudden door ritmische schudslagen op een veerkrachtige ondergrond: het potentiëren. Deze schudslagen verhoogden volgens Hahnemann de werking van het middel zonder de bijwerkingen. Hij ontwierp daarop een standaardverdunnings- en schudschema. Met name deze gebruikte methode om een middel te 'potentiëren' (sterker te maken door verdunnen en schudden) maakt de geneeswijze echter omstreden: volgens de meeste wetenschappers werken de gepotentieeerde middelen niet en is er ook geen wetenschappelijke verklaring waarom zij wel zouden werken. Er wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt tussen Klassieke en Klinische Homeopathie. Klassieke homeopathie In de klassieke homeopathie kijkt de homeopathisch behandelaar niet alleen naar de specifieke klacht of klachten, maar ook naar de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van de persoon.
Bij het zoeken naar een passend geneesmiddel wordt naar de ‘totale mens’ gekeken.
Dit gebeurt volgens de richtlijnen van Samuel Hahnemann.

Klinische homeopathie
In de klinische homeopathie worden de geneesmiddelen alleen op basis van de specifieke klacht(en) gekozen. Deze methode wordt onder andere in acute situaties
en bij het gebruik van zelfzorgmiddelen toegepast. Soms werkt men daarbij met complexgeneesmiddelen: deze bevatten meerdere werkzame stoffen. Bij de behandeling van uw klachten zal een homeopaat die werkt volgens de klassieke methode een geneesmiddel zoeken dat zo goed mogelijk past bij u als unieke mens. Dit vereist een inventarisatie van levensstijl, vroegere ziekten en eerdere behandelingen, maar ook van persoonlijke kenmerken en karaktereigenschappen. Een homeopathisch consult vraagt dan ook meer tijd dan een regulier consult. (tekstdelen zijn afkomstig van kvhn.nl)

Homeopathische middelen
Homeopathische middelen werken volgens het zogeheten gelijksoortigheidbeginsel of similia-principe: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat dezelfde verschijnselen te genezen. Gebleken is dat op die manier het lichaam geholpen wordt het oorspronkelijk evenwicht te herstellen. Eigenlijk geneest het lichaam zichzelf! Een homeopathisch geneesmiddel bestrijdt dus niet de symptomen van een ziekte maar geeft het lichaam 'een zetje in de rug' om zichzelf en van binnen uit te genezen. De middelen die bij homeopathie worden gebruikt, zijn afgeleid van stoffen die in de natuur voorkomen, zoals planten en mineralen. Deze stoffen worden gebruikt om het aangeboren genezende vermogen van het lichaam te stimuleren. Hoe sterker het homeopathische middel is verdund, des te sterker wordt de uitwerking ervan geacht.

Hoog Sensitieve Personen 
De afkorting HSP staat voor "Highly Sensitive Person" oftewel hooggevoelige persoon. Hoog sensitieve mensen, ofwel hsp’s, doorleven hun ervaringen intenser dan gemiddeld. Invloeden van de omgeving komen bij hen sterker binnen. Hierdoor is hun emmertje eerder vol, en hebben ze een grotere kans opgebrand te raken. Hoog sensitieve personen mankeren in principe niets, maar zijn juist in het bezit van een waardevolle eigenschap. Het bewust zijn van zichzelf en de omgeving en de opmerkingsgave om de subtiele signalen in en er om heen snel te her(er-)kennen, kunnen voor een voorsprong op anderen zorgen. Immers, door de subtiliteiten op te merken die een ander niet ziet, ziet men al wat er aan zit te komen, of wat er werkelijk bedoeld wordt zonder dat dit een ander opvalt. Overprikkeling, opgejaagdheid, oververmoeidheid, emotionele overspannenheid kunnen de keerzijde zijn van hoog sensitiviteit. Het kan een gevoel belemmeren geven
in de dingen die je wilt doen; in de mogelijkheden zowel in de privé- als in je werksituatie. Begeleiding zoeken is een optie. Een HSP test invullen? http://www.hooggevoelig.nl/drupal6/100-vragen-hsp-test

Hotstone massage
Deze massagevorm wordt gegeven met behulp van warme stenen die het lichaam totaal ontspant. De basaltstenen hebben de eigenschap de warmte lang op te slaan en geleidelijk af te geven. De stenen hebben meestal zeer lang in het water gelegen en zijn door de stroming mooi rond geslepen. Basalt is van nature rijk aan metalen, mede hierdoor behoudt de steen zijn warmte. Meestal worden de stenen opgewarmd tot ongeveer 45 graden en gedurende de behandeling geven zij de warmte geleidelijk af. Door het gewicht van de stenen wordt er tegelijkertijd ook druk gegeven. Opletten bij hart- en nierproblemen.

Houdings- en bewegingstherapie
Bij houdingstherapie wordt gebruikgemaakt van beweging en aanraking om mensen
een gezonde lichaamshouding aan te leren. De therapieën zijn erop gericht slechte en schadelijke houdingsgewoonten af te leren door bewustwording in beweging. Officieel erkend in Nederland op dit gebied zijn de Cesartherapie en de Mensendieck methode. Overige therapieën zijn o.a. de Alexander-Techniek, Feldenkrais methode, Pilates methode. Podotherapie is een officiële paramedische discipline en meer gericht op het corrigeren en ondersteunen van de houding, eventueel door hulpmiddelen.

Hydrotherapie
Hydrotherapie is een natuurlijke methode die water gebruikt in verschillende vormen. Vloeibaar, als damp, ijs en op verschillende temperaturen. De heilzame eigenschappen van water zijn al bekend sinds de oudheid; het zuivert, verkwikt en versterkt het organisme maar kan ook bepaalde kwalen verlichten. Er zijn verschillende heilzame baden bekend, zoals het oververwarmingsbad, modderbad, Turks bad, kruidenbad, Stanger-bad, Radonbad, Floating (drijven) en het zoutwaterbad; zie Thalassotherapie. De Essaidi-methode of Aqua tilis therapie maakt gebruik van een cabine waarin de omstandigheden zoals temperatuur, druk, lichtintensiteit en magneetvelden exact regelbaar zijn. Hierdoor worden vrije radicalen weggevangen.