K – L – M

Kinesiologie
Kinesiologie betekent letterlijk 'De leer van de beweging' en is een therapeutische manier van werken waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld. Kinesiologie of beter Toegepaste Kinesiologie is een pseudowetenschappelijke alternatieve geneeswijze. De naam bevat het woord kinesiologie (beter bekend als "bewegingsleer"), de studie van de bewegingen van het menselijk lichaam. Kinesiologie is echter wetenschappelijk onderbouwd, terwijl toegepaste kinesiologie geen gebruik maakt van de wetenschappelijke methode. Dit pseudowetenschappelijke systeem op basis van spiertesten en spiertherapie werd in 1964 gestart door George Goodheart, een Amerikaanse chiropractor, ter evaluatie van de effectiviteit van zijn eigen behandelingen. Hij probeerde hiermee kinesiologische aspecten te verklaren door te refereren aan wat bekend staat als Oosterse visies over het stromen van energie (Qi) in het lichaam, zoals deze bekend zijn in bijvoorbeeld de acupunctuur. Beoefenaars van toegepaste kinesiologie werken holistisch. Hun doel is een mens in balans te brengen - in fysiek, emotioneel, spiritueel opzicht - of om iemand in balans te brengen in relatie tot een bepaald doel. Blokkades en onbalans in de fysieke, emotionele en energetische lichamen kunnen, volgens deze theorie, via de spiertest worden opgespoord. Via dit systeem wordt er geconcludeerd of er een behandeling plaats mag vinden en, zo ja, welke dat het beste zou kunnen zijn. Toegepaste Kinesiologie wordt in het Engels Applied Kinesiology (AK) genoemd.

Kruidengeneeskunde of Fytotherapie
Deze geneeskunde is de oudste bekende vorm van gezondheidszorg en maakt gebruik van planten om ziekte te behandelen en de gezondheid te bevorderen. Er kan één kruid of een mengsel van verschillende kruiden worden gebruikt. Anders dan de reguliere geneeskunde, die behandelt met geïsoleerde werkzame stoffen, gebruikt de fytotherapie alle werkzame stoffen in de plant. Kruidengeneesmiddelen zijn verkrijgbaar als extracten (oplossingen die zijn verkregen door een stof te laten weken, meestal in water), tincturen (preparaten op alcoholbasis, waarbij de alcohol als een natuurlijk conserveermiddel dient), kruidenthee, tabletten en poeders. Sommige kruiden kunnen ernstige bijwerkingen en interacties met geneesmiddelen geven. Zelfmedicatie in deze wordt niet aanbevolen. Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen worden in Nederland door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op kwaliteit en veiligheid beoordeeld.

Lichaamsgerichte Psychotherapie
Deze naam omvat alle soorten psychotherapie waarbij het lichaam als uitgangspunt dient. Binnen de Lichaamsgerichte Psychotherapie ziet men het lichaam niet los van de psyche. De therapie baseert zich op het volgende: door de bewustwording van de afweermechanismen van het lichaam kunnen emoties die daarmee corresponderen, vrij komen. Tegenwoordig is Lichaamsgerichte Psychotherapie een verzamelnaam voor onder andere: Pesso-therapie, Focussen, Biodynamische therapie, Unitieve therapie, Integratieve Bewegingstherapie, Haptonomie, Neo-Reichiaanse therapie, Bio-Energetica, Postural Integration, Psychomotorische therapie of PMT en waarschijnlijk vallen de meeste ontspanningsoefeningen uit de wereld van Dans, Muziek en Toneel ook onder de Lichaamsgerichte therapie.

Lithotherapie (mineraal gesteente)
De lithotherapie maakt gebruik van verdunde en op homeopathische wijze bereide mineralen en ertsen. Nieuw aan deze methode is dat het gesteente of mineraal in zijn geheel wordt gebruikt, terwijl de klassieke oligotherapie zwakke doses gezuiverde mineralen toedient. De lithotherapie mag niet verward worden met het gebruik van stenen, mineralen of kristallen om hun energetische of vibrerende eigenschappen.

Luistertherapie (Tomatis-methode)
Bij deze therapie wordt er gebruik gemaakt van een ‘elektronisch oor’ een apparaat waarmee de klankwereld van een foetus zoveel mogelijk nagebootst wordt. Volgens de Franse KNO-arts dr. Alfred Tomatis, is de mens in staat om psychisch de oren te sluiten voor een overlast aan een bepaalde geluidsprikkel, bijv. het continue horen van een langskomende trein. Na verloop van tijd hoort men deze trein niet meer ‘bewust’. Bij mensen die bepaalde frequenties niet meer horen, blijkt het oor meestal geheel in tact. De geluidsimpulsen komen wel binnen, maar worden niet verwerkt. Er is dus een verschil tussen horen en luisteren. Horen is een diffuus passief proces, luisteren vraagt om betrokkenheid en het openstaan voor de omgeving. De luistertherapie gaat ervan uit dat de moederstem voor de foetus, vanaf de vierde maand, van invloed is op het verdere leven van het kind en later de volwassene. Haar stem zou de hersenfuncties versterken en aanzetten tot het ontwikkelen van de brein en het psychisch en lichamelijk welbevinden. Door het luisteren naar speciaal geselecteerd klankmateriaal wordt de hersenschors opnieuw geprikkeld om weer te ‘horen’.

Lumino (licht) therapie
Bij lichttherapie wordt er gebruik gemaakt van wit kunstlicht om het tekort aan natuurlijk licht te compenseren en de daaruit voortvloeiende aandoeningen te verlichten. Vooral seizoen afhankelijke depressies en slaapproblemen die zijn gerelateerd aan de ontregeling van onze biologische klok kunnen door behandeling met luminotherapie verbeteren. Lichttherapie activeert onder andere de productie van serotonine. Andere bekende therapievormen zijn de lichttherapie voor pasgeborene die geelzucht hebben en de combinatie van ultraviolet licht met psoralenen (= chemotherapeuticum) bij psoriasis. Lichttherapie kan eventueel ook thuis worden toegepast.

Lymfatische drainage
Lymfedrainage wordt ook wel manuele lymfedrainage is genoemd. Met het toepassen deze therapievorm wordt de lymfestroom beïnvloedt en geactiveerd door het afwisselen van massage en druk. De lymfecirculatie is belangrijk als afweersysteem tegen schadelijke invloeden. Daarnaast heeft het ook een stofwisselingsfunctie. Het functioneren van het lymfesysteem staat dus in nauw verband met gezondheid en ziekte. Door een chronisch tekort aan beweging van de westerse mens kan het lymfesysteem soms onvoldoende zijn functie verrichten. Naast de benodigde beweging stimuleert ook de ademhaling de circulatie van het lymfesysteem. Men kan de massage als onaangenaam ervaren. De lymfedrainagbehandeling laat pas na enige tijd het resultaat zien.

Magnetotherapie
Magnetotherapie gaat ervan uit dat het magnetische veld van magneten (of van apparaten die elektromagnetische stroom opwekken) in het menselijk lichaam kan dringen. Het opgeroepen krachtveld ontspant de spieren, vermindert ontstekingen, bevordert de genezing van weefsel en botten en het vermindert pijn doordat de magnetische kracht de doorgifte van pijnprikkels blokkeert. Magnetotherapie is geschikt voor mensen met aandoeningen aan het bewegingsapparaat en de wervelkolom, botbreuken, sportblessures en migraine.

Manuele therapie
Ook al is manuele therapie een paramedische behandeling die meestal door fysiotherapeuten wordt uitgevoerd, toch wordt ze gerekend tot de alternatieve geneeswijzen. Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De specialisaties osteopathie, chiropractie en cranio-sacraal therapie worden tot de manuele of vertebrale (met betrekking tot de wervels) therapieën gerekend.

Marcos-therapie
Dit is een natuurlijke geneeswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van gesprekstherapie al of niet in combinatie met een lichamelijke behandeling. In de gesprekstherapie staat één vraag centraal: ‘wat doe ik waardoor mijn leven is zoals het is?’ Voor de cliënt is het belangrijk dat hij inzicht krijgt in het mechanisme dat achter zijn probleem schuilgaat, zodat hij leert wat hij zelf aan zijn probleem kan doen. Bij een lichamelijke behandeling stelt een Marcos-therapeut eerst met behulp van toegepast-kinesiologische spiertesten een diagnose, waarmee hij de oorsprong van een probleem benoemt en omschrijft. Ook de daarbij behorende behandeling bouwt hij op met behulp van spiertesten. Deze manier van werken leidt tot het behandelen van spieren, gewrichten, organen, acupunctuurpunten, storende littekens, het adviseren van voedingsstoffen of kruidenproducten en het doorleven van gevoelens en emoties.

Massagetherapie
De massagetherapieën omvatten het manipuleren van lichaamsweefsels ter bevordering van de gezondheid en ter vermindering van pijn en stress. Bij massagetherapie worden allerlei technieken gebruikt, van strijken en kneden tot het uitoefenen van druk op bepaalde punten. Van deze technieken wordt beweerd dat ze een positieve uitwerking hebben op het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel en de bloedsomloop. Uit onderzoek blijkt dat massage bijdraagt tot het verminderen van pijn en van angst. Massage blijkt ook doeltreffend met betrekking tot de behandeling van zuigelingen met een laag geboortegewicht, het voorkomen van letsel van de geslachtsorganen van de moeder tijdens de bevalling, het verlichten van chronische obstipatie en het ontspannen bij astma en stress. De massagetherapie wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door een professionele massagetherapeut, maar ook vaak als vorm van therapie door andere zorgverleners uit de gezondheidszorg zoals chiropractors, osteopaten en fysiotherapeuten. Verder zijn er
in de complementaire zorg de volgende massagetherapieën te vinden; Ayurvedische massage, Bindweefselmassage (Fasciatherapie), Body Stress Release, Hotstone massage, Reflexologie, Shiatsu, Stoelmassage, Thaise en Zweedse massage, Triggerpoint massage.

Mensendieck methode
De therapie is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten als gevolg van een ongunstig houding- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of aandoening. Het is een brede therapie waarbij het zelf doen en het leren inzicht krijgen in je bewegingsgedrag centraal staat. De therapie kan o.a. bestaan uit spierversterkende- en ontspanningsoefeningen, houdings- en beweging verbeterende adviezen tot het (passief) doorbewegen van gewrichten.

Mesologie
Mesologie is een concept van geneeskunde waarin reguliere kennis op effectieve wijze wordt geïntegreerd met kennis uit de complementaire (alternatieve) geneeswijzen in diagnostiek en behandeling van vooral chronische aandoeningen. Men combineert eeuwenoude kennis uit de traditionele Chinese geneeskunde, ayurveda, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, kruidengeneeskunde of fytologie met de wetenschappelijke benadering van de reguliere geneeskunde. Het mesologisch concept gaat uit van vijf aspecten van het menselijk bestaan. De mesologie richt haar aandacht op al deze aspecten zoals het: fysiek, emotioneel, energetisch, mentaal en het existentieel aspect; de mens in zijn geheel. Door de verschillende onderzoeksmethoden transparant te maken worden alle aspecten van de patiënt bij de diagnose en behandeling betrokken.

Mineraaltherapie
De mineraaltherapie baseert zich geheel op geavanceerde laboratoriumanalyses en heeft geen relatie met homeopathie. Aangetoonde tekorten worden aangevuld met afzonderlijke of in combinatie voorkomende mineralen. Ook is het mogelijk om een teveel aan minarelen middels preparaten te elimineren.

Muziektherapie
Muziektherapie combineert methoden die zijn gebaseerd op het luisteren naar of het maken van muziek. Ze wordt gebruikt als therapeutisch hulpmiddel om emoties te uiten
en de communicatie te vergemakkelijken. Ze zouden ook helpen om fysieke symptomen als pijn te verlichten. De muzikale trillingen stimuleren in de hersenen het gevoelscentrum, waardoor het indirect ook weer invloed heeft op de lichamelijke functies.
Er zijn 3 vormen van muziektherapie;
1. Receptieve (passieve) therapie, dit omvat luisteren naar muziek.
2. Actieve therapie; hierbij wordt zelf muziek gemaakt.
3. Psychomuzikale technieken; deze bevorderen de ontspanning en relaxatie.
Ze combineren alle mogelijke toepassingen, zoals ritme, klank, beweging, de stem
en ‘therapeutische’ muziek.