N – O – P

NAET
NAET staat voor de afkorting; “Nambudripad's Allergie Eliminatie Techniek". Met deze unieke methode tracht men allergieën aan te pakken en te elimineren. Het streven is dat voormalige patiënten weer een normaal leven kunnen leiden, vrij van allergieën. Voedingsmiddelen die voorheen garant stonden voor een allergische reactie zouden nu zonder problemen gegeten kunnen worden. Nog een voordeel is dat NAET zonder onplezierige bloed- en huidtesten werkt evenals injecties of medicatie. De zoektocht naar de allergenen en de juiste behandeling hiervoor is pijnloos en ongevaarlijk. Deze methode is geschikt voor iedereen; van baby's en jonge kinderen tot mensen op vergevorderde leeftijd. NAET heeft in de loop der jaren bewezen effectief te zijn.

Natuurgeneeskunde of Naturopatie
Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die geen gebruik maakt van reguliere, geregistreerde geneesmiddelen, maar uitsluitend van natuurlijke middelen, kruiden, warmte, elektriciteit, water, licht en mechanisch werkende apparaten. De natuurgeneeskunde gaat geen concurrentie aan met de klassieke (conventionele) geneeskunde, maar probeert daarop wel een goede aanvulling zijn. Natuurgeneeskunde wordt ook wel naturopathie genoemd, de behandelaar is een naturopaat. Naturopathie richt zich op de gehele mens en niet alleen op de zieke delen of de ziekteverwekkers. Het zelfgenezend vermogen van de mens staat centraal evenals de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Gangbare hulpmiddelen zijn geneeskrachtige kruiden, biologische en homeopathische geneesmiddelen en acupunctuur, aangevuld met fysiotherapie, en vormen van lichamelijke oefeningen zoals  ademhalingstechnieken. Zij werken aan een natuurlijke levensstijl, almede het nuttigen van natuurlijke voeding en het slikken van bepaalde voedingssupplementen. De natuurgeneeskunde maakt gebruik van een combinatie van vier behandelingsvormen: lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele. Een mens wordt ziek wanneer er niet langer een evenwicht bestaat tussen deze vier pijlers, of wanneer bepaalde lichamelijke signalen ontkend of onderdrukt worden door emotioneel eten, alcohol, medicatie, stress, enzovoort. Een ziekte wordt niet alleen veroorzaakt door een virus, bacterie of slecht werkend orgaan, maar ook doordat het immuunsysteem verzwakt is. In de eerste plaats staat de naturopathie voor preventief werken en klachten voorkomen. Maar indien er reeds klachten of ziektebeelden bestaan, worden diverse technieken toegepast om zodoende te begeleiden naar een evenwichtiger en gezonder leven.

Neuraaltherapie
Bij neuraaltherapie wordt een specifiek deel van het lichaam geïnjecteerd met een verdovend middel, procaïne of daaraan verwante stoffen, om blokkades of stoorvelden op te heffen. Neuraaltherapie blijkt een krachtige behandelmethode voor vele ziektes en voor chronische pijnklachten. In Nederland is de therapie nog relatief onbekend, maar in Duitsland kunnen patiënten bij één op de vier huisartsen terecht voor een neuraaltherapeutische behandeling. Een neuraaltherapeut gaat ervan uit dat het lichaam als één geheel functioneert. Ziektes, ontstekingen of littekens, beïnvloeden dit functioneren en veroorzaken blokkades in het zenuwstelsel. Door deze blokkades te injecteren met een lokaal verdovingsmiddel probeert een neuraaltherapeut het lichaam weer in balans te brengen. Neuraaltherapie wordt dan ook wel therapeutisch lokaalanesthesie genoemd. Via een dun injectienaaldje worden kleine hoeveelheden lokale verdovingsvloeistof ingespoten op aangedane plaatsen of op plaatsen waar blokkeringen  van het autonome zenuwstelsel bestaan. Let op! Deze behandeling moet in alle gevallen uitgevoerd worden door een arts.

Neurofeedback
Neurofeedback is een behandelmethode voor de hersenen, waarbij iemand kan leren om controle te krijgen over zijn/haar hersengolven. Deze methode is gebaseerd op de principes van operante conditionering; zie TA (Transactionele Analyse). Operante conditionering is een techniek waarbij gedrag wordt beïnvloed door middel van beloning en straf. In het geval van neurofeedback wil men de hersengolven beïnvloeden door tijdens de behandeling een beloning te geven aan het brein/de hersenen (bijvoorbeeld door middel van een geluidje of filmpje) elke keer als de hersengolven het gewenste patroon laten zien. Na een intensieve behandelperiode is iemand ook buiten de behandelsetting in staat om de juiste hersengolven te produceren en kunnen deze veranderingen permanent worden (vergelijk dit met leren fietsen: als je het eenmaal kan, verleer je het nooit meer). Neurofeedback is een techniek die het zenuwstelsel opnieuw kan afstellen (tuning), waardoor er veel verschillende klachten behandeld kunnen worden. De meeste wetenschappelijke evidentie bestaat voor ADHD, epilepsie en slaapstoornissen.

Niet-toxische tumortherapie (NTTT)
Niet-toxische tumortherapie, ook wel Moermantherapie of biologische kankertherapie genoemd, is de behandeling van kanker  met middelen en methodes, die de eigen afweer van de patiënt moeten versterken. Daardoor kan de tumor effectiever worden bestreden door het eigen afweersysteem of de patiënt kan de gangbare, min of meer giftige, reguliere behandeling beter verdragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een voedingsvoorschrift, reinigingskuren, voedingssupplementen, tumorremmende stoffen, immuunstimulerende middelen: homeopathische middelen en methodes om de psychische afweerkracht te versterken. De niet-toxische tumortherapie wordt meestal gebruikt in combinatie met  de gangbare reguliere behandeling. Het voedingsvoorschrift houdt in dat er veel gezonde plantaardige voeding wordt gebruikt, liefst biologisch verbouwd, zonder kunstmatige toevoegingen zoals suiker en smaakstoffen, weinig of geen vlees, regelmatig vette vis, goed gebalanceerd in voedingsstoffen. Reinigingskuren maken de behandeling nog effectiever. De voedingssupplementen zijn essentiële voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen, aminozuren, darmbacteriën (probiotica) en enzymen. Zij dienen ervoor bepaalde elementen van het afweersysteem op te bouwen. De niet-toxische tumorremmende stoffen zijn meestal  plantaardige substanties, die onderzocht zijn op hun effectiviteit, maar niet altijd in voldoende grote menselijke studies. Door enige van deze middelen te geven, die goed bij elkaar passen, treedt een tumorremmend effect op. Immuunstimulerende middelen zijn plantaardige stoffen of dierlijke extracten, die ondersteunend of stimulerend werken op het immuunsysteem. Zij worden vaak per injectie gegeven. Homeopathische middelen worden gemaakt van stoffen uit het mineralenrijk, plantenrijk en het dierenrijk. Deze middelen ondersteunen en gehele constitutie. (gedeeltelijk overgenomen van anttt.nl)

NLP
NLP staat voor NeuroLinguïstisch Programmeren. NLP kan gezien worden als een verzameling technieken om een probleemsituatie te onderzoeken en aan te pakken. Hierbij richt NLP zich voornamelijk op concrete emotionele en communicatieve problemen. Aangezien NLP niet gebaseerd is op een specifieke theorie over het ontstaan van psychische klachten, is NLP van oorsprong geen psychotherapie. Toch wordt NLP vaak ingezet als therapeutische methode. Behalve als therapie, wordt NLP onder andere ook in het onderwijs en het bedrijfsleven toegepast, als onderdeel van trainingen en cursussen.

Nosodentherapie
Nosoden zijn preparaten, die gemaakt zijn van gesteriliseerde uitgangsproducten van secreten, excreten, gedode bacteriecultures, sera en vaccins. Deze preparaten worden op een homeopathische manier verdund. Met behulp van deze preparaten kan precies worden nagegaan wat de aard is van de aandoening waar de patiënt aan lijdt. Men kan met nosoden via het meten met elektro-accupunctuur uitmaken of het organisme belast is met toxinen van eerder doorgemaakte infecties. Deze toxinen hebben een zeer negatieve invloed op het basisbioregulatiesysteem. Nosoden maken toxines los. De therapie bestaan uit het innemen of injecteren van de nosode en het gebruik maken van een drainagemiddel om de uitscheiding van toxinen te activeren.

Oefentherapie
Oefentherapie is een paramedische behandelmethode waarbij de oefentherapeut werkt vanuit de inzichten van Bess Mensendieck of Marie Cesar. Er wordt vooral gelet op houding en/of bewegingen en het verbeteren van deze door middel van oefeningen. Het beroep oefentherapeut is opgenomen in de Wet BIG onder artikel 34. De oefentherapeut richt zich op het verbeteren van houdings- en bewegingsgewoonten die voor klachten zorgen. Vaak zijn dit alledaagse verrichtingen zoals, bukken, tillen, zitten en lopen. Er is echter geen houding of manier van bewegen die voor iedereen geldt. De behandeling van een oefentherapeut is daarom ook altijd maatwerk en toegespitst op de specifieke klacht(en) van een individuele cliënt. De oefentherapeut gaat samen met de patiënt aan de slag en door middel van het regelmatig doen van oefeningen worden houdingen en bewegingen verbeterd. Dit kunnen oefeningen zijn die u thuis doet maar ook klacht verlichtende oefeningen voor op uw werk. Een oefentherapeut kijkt, naast houding en beweging, ook naar eventuele spanning in het lichaam. Te veel spanning in het lichaam kan tot allerlei klachten leiden en goed ontspannen is niet eenvoudig. Een gezonde manier van ademhalen is hierbij onmisbaar en biedt verlichting bij ademhalings- of spanningsklachten die vaak een goede houding of juist bewegen verstoren.

Oligotherapie
De oligotherapie beoogt het lichaam weer in balans te brengen door toediening van natuurlijke mineralen en metalen (sporenelementen), die in zeer kleine hoeveelheden aanwezig zijn in het lichaam en onmisbaar voor het functioneren ervan. De oligotherapie is door de Franse arts Dr. Jacques Ménétrier ontwikkeld. Hij stelde vast, dat veel ziekten op een storing in de sporenelementenhuishouding berustten. Alle biologische reacties in het lichaam worden in gang gezet door enzymen. Een enzym is een katalysator voor bepaalde stofwisselingsprocessen. Deze enzymen worden op hun beurt geactiveerd door de oligo-elementen (cofactor). Enzymen en oligo-elementen vormen een hechte relatie die aan de basis staan van alle biochemische processen. Een tekort van één of meer oligo-elementen geeft niet alleen bepaalde lichamelijke-, maar ook psychische klachten. De specifieke sporenelementen therapie heft dysbalans op en reguleren op een diep niveau de cellulaire stofwisselingprocessen. Sommige ernstige aandoeningen worden door de huidige geneeskunde behandeld met oligo-elementen die worden voorgeschreven in doses die vijftig tot honderd keer sterker zijn dan die binnen de oligotherapie; we spreken dan van metallotherapie.

Organotherapie
Oreganotherapie maakt deel uit van de biotherapieën, dat wil zeggen behandelwijzen die middelen gebruiken van levende organismen. Het is een therapievorm die in Frankrijk ontwikkeld is en gebruik maakt van gezonde mensen of dierlijke organen en delen van organen. De therapie bestaat uit het toedienen van de bestanddelen van gezonde cellen van een identiek orgaan als het zieke orgaan. De elementen die afkomstig zijn van gezonde organen worden na vriesdroging op homeopathische wijze verdund en gepotentieerd. Ze dienen om de functie van het beschadigde orgaan of weefsel te reguleren, stimuleren of remmen, afhankelijk van de gekozen verdunning. Oreganotherapie verschilt duidelijk van celtherapie, onder andere op grond van potentiëring van het celmateriaal.

Orthomoleculaire Geneeskunde
Orthomoleculaire Geneeskunde, ook wel orthomoleculaire therapie richt zich op het gebruik van goede voeding om de gezondheid te behouden en te herstellen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van combinaties van vitaminen, mineralen en aminozuren die van nature in het lichaam voorkomen om specifieke aandoeningen te behandelen.
Bij orthomoleculaire therapie wordt de nadruk gelegd op aanvulling van de voeding met grote hoeveelheden vitaminen. Het centrale idee van de orthomoleculaire geneeskunde is dat er verschil gemaakt kan worden tussen lichaamseigen stoffen, die het lichaam ondersteunen en het lichaamseigen natuurlijke genezingsproces stimuleren en lichaamsvreemde stoffen, die afweerreacties van het lichaam zouden oproepen. Orthomoleculaire geneeskundigen streven naar zogenoemde "optimale" concentraties voedingsstoffen in het lichaam, die men probeert te bereiken met doseringen die vaak ver boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden uitkomen. Orthomoleculaire geneeskunde dateert uit de jaren '50. Enkele Amerikaanse psychiaters probeerden hun patiënten te behandelen met hoge doses vitamine B3. Later werden daar andere voedingsstoffen aan toegevoegd, soms in hoge doseringen. De prominente scheikundige en Nobelprijswinnaar Linus Pauling introduceerde de term 'orthomoleculaire geneeskunde' in het tijdschrift Science in 1968, waar hij de volgende definitie gaf: Orthomoleculaire therapie heeft als doel het behouden van een goede gezondheid en het behandelen van ziektes door het veranderen van de concentraties van substanties die normaal in het menselijk lichaam aanwezig zijn.

Osteopathie
Osteopathie is een manuale therapie die een diagnose stelt en behandelt. Een preventieve en curatieve methode, die probeert de harmonieuze band tussen de verschillende lichaamsstructuren (skelet, gewrichten, ligamenten, spieren) te herstellen. Deze band beïnvloed alle orgaanfuncties (bloedsomloop, zenuwen en spijsvertering) . De therapie omvat een holistische benadering van de patiënt: men gaat op zoek naar de oorzaak van het probleem. Deze vorm van geneeskunde spreekt het eigen herstellend vermogen van de mens aan.
De osteopathie is gebaseerd op een viertal grondbeginselen:
a. Het belang van de bloedvaten; wordt de circulatie belemmerd, dan wordt het weefsel ziek.
b. De betekenis van structuur en functie; bij verstoorde functies verandert de structuur.
c. De zelfregulatiekrachten van het lichaam; aanspreken van eigen krachten en zelfverdediging.
d. De mens als ondeelbare eenheid; het lichaam kan alleen als eenheid functioneren.
Door de behandelingen, waarbij de osteopaat alleen de handen gebruikt, worden verloren gegane bewegingsmogelijkheden in het lichaam hersteld. Osteopathie en chiropraxie liggen dicht bij elkaar, waarbij chiropraxie zich meer op de rug en de ruggenwervels richt. Osteopathie is zeer goed te combineren met andere therapieën of biedt uitkomst waar andere therapieën net niet voldoende resultaat behalen.

Overgangsconsulent
In de overgang kunnen zowel psychische- als lichamelijke veranderingen optreden. De overgangsconsulente geeft antwoord op vragen op het gebied van de overgang, vermoeidheid, stemmingsproblemen, gewrichtsklachten en dergelijke.
Aan overgangsverschijnselen is goed iets te doen. Omdat niet één vrouw hetzelfde is, wordt het vaak zoeken naar een persoonsgerichte oplossing die passend is en goed voelt. Omdat de overgangsconsulente zowel vanuit de reguliere als alternatieve geneeskunde is opgeleid, kan zij de verschillende mogelijkheden op een rij zetten, de voor- en nadelen afwegen, zodat er de juiste behandeling kan worden gestart.

Ozontherapie
Ozontherapie is een effectieve, veilige en natuurlijke therapie. Het biedt uitkomst bij een slechte afweer, chronische moeheid of doorbloedingsstoornissen. Ozon heeft al sinds 100 jaar een belangrijke plaats verworven in de geneeskunde. Het is een natuurlijke geneeswijze, omdat er geen geneesmiddelen worden gebruikt en de therapie onschadelijk is. Ozon heeft de eigenschap dat het desinfecteert en bacteriën, schimmels en virussen onschadelijk maakt. Het bevordert de doorbloeding en de zuurstofopname in de organen en weefsels. Verder stimuleert ozon de afweer en brengt weer energie in alle delen van het lichaam. Het is uitermate geschikt als basistherapie voor alle chronische ziekten. Tijdens de therapie wordt een kleine hoeveelheid van het bloed gemengd met een zuurstof-ozon-mengsel. Via een infuus wordt er ongeveer 75 ml bloed opgevangen in een steriele fles. Dit bloed wordt onstolbaar gemaakt en vermengd met onzongas. Daarna laat men het eigen bloed weer langzaam via het infuus terug in de ader druppelen. Dit gebeurt onder altijd begeleiding van een arts.

Pilates methode
Deze methode wordt ook wel gewoon Pilates genoemd. Pilates is een lichamelijke training die het werken aan de ademhaling combineert met ontspannende en beheerste oefeningen. Het doel is om zwakke spieren te versterken en gespannen spieren te ontspannen. De Pilatesmethode bevat meer dan vijfhonderd oefeningen die op de grond of met speciale toestellen worden gedaan. De concentratie op elke beweging die langzaam wordt uitgevoerd en gepaard gaat met een diepe, gecontroleerde ademhaling, bevordert het bewustzijn van het lichaam en de werking van de spieren. Met de oefeningen wordt getracht om de algehele houding te corrigeren en verbeteren.

PNI
PNI staat voor Psycho-Neuro-Immunologie. Deze geneeswijze is gebaseerd op de interactie tussen psychische processen, het zenuwstelsel en het immuunsysteem. Om een beter begrip te krijgen van het functioneren van het menselijk lichaam en het ontstaan van ziekte, wordt een interdisciplinaire benadering toegepast. Dit betekent dat er vanuit verschillende medische specialisaties, bijvoorbeeld de psychologie, neurologie, immunologie, moleculaire biologie en sociologie word gekeken naar de werking van het lichaam. Belangrijk hierbij is hoe de verschillende systemen in het lichaam, bijvoorbeeld het immuunsysteem en de hersenen, maar ook organen onderling, met elkaar “communiceren”. Dit gaat vooral via hormonen en neurotransmitters. Als er een storing optreedt in dit proces kan dit leiden tot een ontregeling van het immuunsysteem of de werking van de organen. Er zijn momenteel genoeg gegevens beschikbaar om de conclusie te trekken dat de regulatie van het immuunsysteem door psychosociale stressoren en/of interventies invloed hebben op de gezondheid.
Hieronder een schema overgenomen van Wikipedia, welke de relatie tussen hormonen en het immuunsysteem weergeeft.
Communicatie tussen de hersenen en het immuunsysteem
• Stimulering van hersengebieden verandert de immunologie (gestreste dieren hebben een veranderd immuunsysteem).
• Immuuncellen produceren cytokines die het centraal zenuwstelsel beïnvloeden. • Immuuncellen reageren op signalen van het centraal zenuwstelsel
Communicatie neuro-endocrien en immuunsysteem
• Cortisol en corticosteroïden enerzijds en catecholaminen zoals noradrenaline, adrenaline beïnvloeden de Immuuncellen.
• Endorfinen uit de hypofyse en het bijniermerg beïnvloeden het immuunsysteem. • Activiteit van het immuunsysteem is gecorreleerd met neurochemische/neuro-endocriene activiteit van hersencellen.
Verbindingen corticosteroïden en immuunsysteem
• Anti-inflammatoire (ontstekingsremmende) hormonen die het organisme in staat stellen om beter op een stressor te reageren.
• Het voorkomen van een overreactie van ons eigen verdedigingssysteem
• Regulatoren van het immuunsysteem.
• Beïnvloeden van de celgroei, - proliferatie en -differentiatie.
• Veroorzaakt immuunsuppressie.
• Onderdrukt de celadhesie, antigeenpresentatie, chemotaxis & cytotoxiciteit; met andere woorden: dempt de ontstekingsreactie
• Toename apoptose (geprogrammeerde celdood).
Corticotropin-releasing hormone (CRH)
• De uitscheiding van corticotropin-releasing hormone uit de hypothalamus wordt door stress beïnvloed.
• CRH is een belangrijke regulator van de HHB-as
• CRH reguleert de secretie van ACTH.
• CRH is wijd verspreid in het brein en daarbuiten
• CRH reguleert ook de werking van het autonome zenuwstelsel en het immuunsysteem.
Stressoren die de afgifte van CRH bevorderen, onderdrukken de werking van het immuunsysteem. Stressoren die de afgifte van CRH onderdrukken, stimuleren het immuunsysteem. Dit vindt in het brein plaats, want perifere toediening van stoffen die CRH remmen geven geen onderdrukking van de immuunreactie.

Een PNI behandeling heeft een orthomoleculaire en natuurgeneeskundige benadering: • Herstellen van het evenwicht tussen het mentale, fysiologische en emotionele aspect, waardoor hormonaal balans gecreëerd wordt en zo het immuunsysteem ontlast en versterkt.
• Inzetten van een zo optimaal mogelijk  voedingsadvies aangepast aan de individuele mens
• aanvulling met voedingssuppletie en/of fytotherapeutische middelen, daar waar voeding niet toereikend is.
• het stimuleren van beweging en reduceren van stress.

Podotherapie
Deze therapie is een officiële paramedische discipline en houdt zich voornamelijk bezig met het toepassen van niet-operatieve correcties van voeten, nagels en tenen, met als doel een verkeerde stand te verbeteren en zodoende pijnklachten te verminderen. De podotherapeut start met een onderzoek naar de oorzaak van de klachten. De klacht wordt besproken en daarbij kijkt de podotherapeut naar samenhangende gegevens. Daarna wordt de diagnose gesteld.  Dit gebeurt d.m.v. de volgende methodes:
•Inspectie; door de anatomische stand, afwijkingen, verkleuringen en/of bijzonderheden
te meten.
•Palpatie;  door uitlokken van pijnklachten en kijken naar mogelijke afwijkingen in
botstructuren en pijnlijke plekken.
•Functieonderzoek; door de bewegingsmogelijkheden en stabiliteit van gewrichten te
testen. In sommige gevallen voert de podotherapeut ook spiertesten uit om klachten te lokaliseren en wordt gekeken op welke plaatsen en bij welke druk/houding er pijn ontstaat.
•Ganganalyse; door te kijken naar de afwikkeling en de beweging van de voet en eventueel naar de beweging van de knieën, heupen en romp.
•Podoscopie; een podoscoop is een lichtbak, waarbij op de bodem een spiegel is geplaatst. De podotherapeut bekijkt hiermee de zolen van uw voeten om de drukverdeling te beoordelen.
•Afdrukken/voetdrukmeting/podografie; met een blauwdruk, schuimafdruk of drukmeting   beoordeelt de  podotherapeut de drukverdeling onder uw voet. Het is mogelijk dat een   drukmeetplaat wordt ingezet. Er zijn drukmeetplaten waarop u kunt staan of  waarover u kunt lopen.
•Schoeninspectie; slijtage van uw schoenen geeft veel informatie over uw looppatroon en de mogelijke oorzaak van uw klachten.
•Differentiaaldiagnose; door de waarschijnlijkheidsdiagnose maakt de podotherapeut onderscheid tussen vergelijkbare diagnosen, om zo te komen tot de juiste.

Psychotherapie
Onder psychotherapie verstaat men professioneel en methodisch behandelen van mensen met psychische problemen. Psychotherapie als specialisme wordt ondergebracht bij het beroep van klinisch psycholoog en de psychiater. Op deze site worden echter alleen de niet-officieel erkende vormen van psychotherapie besproken. Gelukkig zegt ‘niet-officieel erkent’ iets over de resultaten van een complementaire behandeling. Omdat de meeste alternatieve behandelvormen uitgaan van de holistische mens; de mens in zijn geheel, worden er goede behandelresultaten behaalt. De volgende therapievormen kunnen onder psychotherapie geplaatst worden en staan beschreven op deze site;
Bio Neuro Feedback, Counseling, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Enneagram, Gedrags-Cognitieve therapie, Gestalttherapie, NLP (Neurolinguïstisch Programmeren),TA (Transactionele Analyse).