Nieuws

Beste zorgzoeker,

Vanuit betrokkenheid en zorg voor u, zal op deze site nieuws gedeeld worden door de zorgverleners. Naast een aanvulling op de reguliere benadering, kan ook een andere theorie tot de mogelijkheden behoren. We waken hier voor ‘meningsuitingen’ en zullen zoveel mogelijk evidence-based* en science plaatsen. Graag willen we de mogelijkheid voor u open laten om te onderzoeken welke aanname het beste bij u past, zodat u eventueel een aansluitende behandeling zou kunnen kiezen.

*Evidence-based practice (EBP) is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid (Wikipedia).

NIEUWS voor u:

Operatie met muziek 21 augustus 2013
Angst en pijn zijn de normaal voorkomende reacties van de patiënt bij een chirurgische ingreep. Beide kunnen een negatief effect hebben op het herstel erna. Uit beschikbare literatuur komt een gunstig effect voor muziek naar voren op de ervaring van angst en pijn door de patiënt. De meeste studies vermelden het passief beluisteren van muziek via een oortelefoontje, kort na een chirurgische ingreep. Op de tweede plaats staat muziek voorafgaand aan een operatie. Een interessante suggestie uit de literatuur is, dat de expertise van een muziektherapeut de medische staf kan helpen de juiste muziek alsmede het goede moment van passieve beluistering door de patiënt te kiezen.